09 marca 2021

Park rekreacyjny na osiedlu Pięć Wzgórz

Po ostatnich roztopach inwestycja wygranego w Budżecie Obywatelskim parku na Zakoniczynie spłynęła.., mieszkańcy toną w błocie chcąc skorzystać z atrakcji osiedlowych boiska czy przyrządu do street workout. Urzędnicy zapowiadają przegląd gwarancyjny. Wielu mieszkańców zgłosiło swoje uwagi, które udostępniliśmy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Poniżej zamieszczamy odpowiedź:
"W odpowiedzi na Pańską wiadomość Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska uprzejmie informuje, że gliniasto-żwirowa nawierzchnia ścieżek jest nawierzchnią przepuszczalną, którą zastosowano ze względu na obowiązujący w tym miejscu Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wspomniany teren znajduje się w strefie OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie), co wyklucza zastosowanie nawierzchni utwardzonej w rodzaju kostki czy nawierzchni bitumicznej. Ścieżki zostały wykonane zgodnie z wytycznymi zarządcy terenu, który wydał uzgodnienie dla opracowanej dokumentacji projektowej, dodatkowo wniosek do Budżetu Obywatelskiego nie przewidywał budowy odwodnienia dla wykonanych ścieżek. Celem wykonania ścieżek było unormowanie istniejących przedeptów na tym terenie. Po obfitych opadach deszczu lub śniegu potrzeba kilku dni dobrej pogody, po których nawierzchnia powróci do właściwego stanu.

Informujemy jednocześnie, że w związku z sygnałami od mieszkańców, na wniosek DRMG zostanie zorganizowany przegląd gwarancyjny inwestycji, by ustalić, czy istnieją przesłanki do wykonania naprawy gwarancyjnej ścieżek."


Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska