14 czerwca 2021

PKM Gdańsk Południe - krok do przodu

Umowa na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu PKM Południe została podpisana. Firma TPF Sp. z o.o. wygrała przetarg i za kwotę 4,45 mln opracuje dokumentację. PKM Południe będzie wozić pasażerów od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, a w kolejnych wariantach planuje się jej połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM) oraz nieczynną obecnie i wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła).

Co dla mieszkańców oznacza PKM Południe?
Kiedy można spodziewać się budowy pierwszego odcinka?
W jaki sposób nowy projekt wpłynie na planowaną ulicę Nową Świętokrzyska?
To trzy kluczowe pytania i jako mieszkaniec oraz radny dzielnicy Ujeścisko-Łostowice odpowiadam. Po pierwsze to przede wszystkim tylko szybki i sprawny transport zbiorowy poprawi sytuację w południowej części Gdańska jednak oferta musiałaby już być dostępna dla mieszkańców.

Po drugie pierwszego odcinka od SKM Śródmieście do pętli nie zobaczymy prawdopodobnie do 2030 roku więc perspektywa czekania kolejnych 10 lat to mało prawdopodobne, aby zadowoliła mieszkańców.

Po trzecie przynajmniej część planowanej trasy PKM przebiega na terenach rezerwy planowanej pod nowe ulice i to może opóźnić ich budowę.  

Jakie decyzje zapadną, w jakiej kolejności i kiedy będą budowane nowe ulice oraz jak wpłynie na to PKM Południe tego zapewne jeszcze w gdańskim magistracie nie wiedzą dokładnie. W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla PKM Południe analizowane będą następujące odcinki:

Odcinek 1 – budowa linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska

Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do planowanego węzła integracyjnego Kowale

Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.

Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.

Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej od węzła integracyjnego Kowale pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Świętokrzyska 1 i 2  oraz przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM) o długości ok. 7 km. 

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska