08 marca 2022

Planowany chodnik ułatwi dojście do przedszkola

Wzdłuż płytowego odcinka jezdni od ul. Wieżyckiej do ul. Dąbka potrzebny jest chodnik po obu stronach, który powinien powstać jeszcze w tym roku. Wielu rodziców korzystających z okolicznego przedszkola Kolorowe Kredki zgłasza sytuacje niebezpieczne na łuku. Jest to miejsce, w którym razem z małymi dziećmi muszą przejść na drugą stronę ulicy, aby dostać się do wspomnianego przedszkola. Spółka Heatpex, która jest właścicielem terenu i jednocześnie inwestorem zadania wybuduje brakujący chodnik. Dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem firmy i wstępnie zadeklarowano przyspieszenie rozpoczęcia prac jednak zaznaczono, że wciąż oczekują na odpowiednie pozwolenia, a bez urzędniczych uzgodnień nie rozpocznie się inwestycja. Według otrzymanych informacji od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni zapisany w umowie przewidywany termin realizacji jest do 31.12.2026 r., jednak nie później niż przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynków zrealizowanych przez tą spółkę na działce 178/9 obręb 074 (jeżeli budynki zostaną wykonane wcześniej niż w 2026 r., to chodnik również będzie szybciej). Mając na uwadze przychylność i pozytywne podejście do tematu przedstawicieli Heatpex z nadzieją czekamy na kolejną inwestycję w 2022 roku. 
Gdańsk-Południe dojście do przedszkola


Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska