20 marca 2022

Rozpoczyna się przebudowa ul. Piotrkowskiej

Gdańsk-Południe wydłużenie Piotrkowskiej

W dniu 22.03.2022 (wtorek) zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej od skrzyżowania z ul. Nowosądecką (od rozpoczęcia nawierzchni z płyt drogowych w ciągu ul. Piotrkowskiej) do ul. Wieżyckiej. Planowano zmiany potrwają niemal do końca roku tj. 16.12.2022. Prace związane są z wydłużeniem ul. Piotrkowskiej i odcinka ul. Wieżyckiej od skrzyżowania z ul. Piotrkowską na odcinku ok. 200 m w kierunku południowym.

Inwestycja będzie realizowane w kilku etapach:
- ETAP 1 i 2
Piotrkowska na odcinku wykonanym z płyt drogowych nastąpi częściowe zamknięcie drogi i zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Dojazd do osiedli GTBS i TBS Motława będzie zapewniony jednocześnie ruch pieszych odbywać się będzie po istniejącym chodniku. Po wykonaniu nowego chodnika po stronie południowej ul. Piotrkowskiej zostanie on dodatkowo lub zamienne udostępniony pieszym.
- ETAP 3
Roboty ziemne, sieciowe, brukarskie i nawierzchniowe w ciągu ul. Wieżyckiej będą prowadzone całą szerokością gdyż to teren nieużytków i nie stanowi dojazdu do działek sąsiednich. Firma wykonująca prace planuje całkowite zajęcie pasa drogowego.
- ETAP 4 i ETAP 5
Obydwa etapy mogą być realizowane równolegle z etapami 1-3 i dotyczą robót ziemnych, związanych z wycinką drzew i krzewów, uzbrojenia podziemnego, robót brukarskich oraz nawierzchniowych na odcinku od ul. Lawendowe Wzgórze do projektowanego skrzyżowania z ul. Wieżycką. Na przebudowywanym fragmencie jezdni planuje się połówkowe zamknięcie drogi. Przejazd tym odcinkiem poza pojazdami budowy będzie udostępniony dla ZTM i pojazdów obsługi, zgodnie z uzgodnionym oznakowaniem pionowym.

Inwestorem budowy jest Gmina Miasta Gdańska oraz Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a Generalny Wykonawca zadania to firma Strabag Sp. z o.o.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska