28 czerwca 2022

Przebiśniegowa jednokierunkową ulicą

Niebezpieczna Przebiśniegowa przy SP 86 Wielkopolska
Z chwilą oddania do użytkowania łącznika ulic Łuczniczej i Niepołomickiej planowana jest zmiana organizacji ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 86. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Przebiśniegowej w relacji do Niepołomickiej. Poniżej podsumowanie ustaleń.
W dniu 22.06.2022r. w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni odbyło się spotkanie w sprawie zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej na ulicy Przebiśniegowej i Wielkopolskiej po uruchomieniu łącznika drogowego Łucznicza-Niepołomicka.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele takich jednostek jak: 
1. Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe, 
2. Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku, 
3. Straży Miejskiej w Gdańsku, 
4. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, 
5. Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku (Miejski Inżynier Ruchu), 
6. Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 
7. Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Na spotkaniu przedstawione zostały propozycje dotyczące zmiany organizacji ruchu w rejonie szkoły SP 86 po uruchomieniu łącznika drogowego Łucznicza-Niepołomicka. Głównym założeniem zmian jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poruszających się ul. Przebiśniegową do/z szkoły przy ul. Wielkopolskiej. 

Zaproponowane zmiany w organizacji ruchu przewidują: 
1. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Przebiśniegowej, w relacji do ul. Niepołomickiej,
2. Wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Przebiśniegowej i jednokierunkowym odcinku ul. Wielkopolskiej, 
3. Wprowadzenie na ul. Przebiśniegowej możliwości jazdy rowerem ,,pod prąd”.
Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku omówił po kolei wszystkie zaproponowane warianty zmiany przebiegu tras linii autobusowych Nr 113 i 213. 
Zmiany na Przebiśniegowej
Po dyskusji, uczestnicy spotkania zaakceptowali i przyjęli do dalszej realizacji następujące ustalenia:
1. Wprowadzone zostaną zmiany przebiegu tras linii nr: 113 i 213 według wariantu 6 (grafika poniżej) tj.: 
-linia nr 113: wjazd od ul. Świętokrzyskiej w ul. Niepołomicką dalej w ul. Srebrną, Kolorową, Pastelową, Łuczniczą, Ofiar Grudnia 70, Tenisowa, Piłkarska, Olimpijska i wyjazd Ofiar Grudnia 70 tą samą trasą. 
-linia nr 213: wjazd od ul. Świętokrzyskiej w ul. Wielkopolską dalej w ul. Ofiar Grudnia 70, Tenisową, Piłkarską, Olimpijską i wyjazd Ofiar Grudnia 70, Wielkopolską, Przebiśniegową, Niepołomicką do ul. Świętokrzyskiej. 
2. Trasa linii nr 175 pozostaje bez zmian
3. Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na ul. Przebiśniegowej w relacji do ul. Niepołomickiej
4. Wprowadzona zostanie możliwość jazdy rowerem "pod prąd" na ul. Przebiśniegowej
5. Wprowadzony zostanie zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych na ul. Przebiśniegowej i jednokierunkowym odcinku ul. Wielkopolskiej (odcinek przy szkole).  
6. W związku z wprowadzeniem wariantu 6 w przebiegu tras linii nr: 113 i 213, ruch jednokierunkowy na ul. Wielkopolskiej zostanie przedłużony do ul. Przebiśniegowej co oznacza, że dojazd pod Szkołę Podstawową Nr 86 będzie możliwy wyłącznie wjeżdżając w ul. Wielkopolską od strony ul. Świętokrzyskiej
7. W związku z nową trasą autobusu linii 213 przebiegającą ul. Wielkopolską bezpośrednio przy szkole, wprowadzony zostanie za pomocą oznakowania, sposób parkowania w obu zatokach postojowych w rejonie szkoły w celu zapewnienia przejezdności autobusu linii nr 213. 
8. Na spotkaniu nie uzyskano informacji od przedstawicieli ZTM czy autobus 113 będzie kursował na Orunię Górną
9. Rozważona zostanie możliwość wyznaczenia za pomocą oznakowania dodatkowych miejsc postojowych na ul. Pienińskiej (na tyłach szkoły). 
Dyrekcja SP 86 chce wykonać dodatkowe wyjście z terenu SP 86 na ul. Pienińską. W tym celu zgłosiła potrzebę wykonania tej niewielkiej inwestycji jednostkom miasta. Mamy nadzieję, że zostanie wykonana nowa bramka jeszcze przed nowym rokiem szkolnym. Liczymy na wsparcie w tej sprawie Radnych miejskich z naszego okręgu Kamila Błaszczyk, Mateusz Skarbek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska, Przemysław Majewski, Katarzyna Czerniewska - Radna Miasta Gdańska
Zmiany Przebiśniegowa
Fot. Południowe Osiedla Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe

Wszystkie ww. zmiany będą mogły zostać wprowadzone po uruchomieniu nowego łącznika drogowego z Łuczniczej do Niepołomickiej. Przewidywany termin zakończenia budowy to 31 sierpnia 2022 r. 

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska