10 czerwca 2022

Pływająca platforma na zbiorniku Świętokrzyska

Co pływa na zbiorniku Świętokrzyska
Platforma lęgowa dla ptactwa wodnego powstała w ramach projektu „Sztuczne siedlisko lęgowe dla rybitw rzecznych na zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska II w Gdańsku”. Potencjał siedliskowy zbiornika, który jest optymalny dla rybitwy rzecznej podnosi prawdopodobieństwo zajęcia platformy w sezonie lęgowym i zapewnia bezpieczeństwa lęgom.Ważnym argumentem wyboru tej lokalizacji jest jej potencjał edukacyjny wynikający z atrakcyjności terenu jako miejsca rekreacji i licznie spacerujących tam mieszkańców. W okolicy miejsca wodowania platformy umieszczone zostały również tablice informacyjne o projekcie.
Opiekunem inicjatywy jest Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com. 

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska