07 czerwca 2022

Zmiana siedziby Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Zmiana siedziby Rady Dzielnicy
Na dzisiejszej sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice przegłosowano wniosek o przeniesienie siedziby Rady z Domu Parafialnego do zbudowanego przez Miasto Gdańsk Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5. "To daje nam nowe możliwości i perspektywy otwarcia na szerszą grupę naszych mieszkańców" - twierdzi Paweł Czoska, autor wniosku.
Obecna siedzibie Rady przy ul. Przemyskiej 21 mieści się w Domu Parafialnym kościoła pw. św. Ojca Pio.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych: 7 było za (w tym mój głos), 2 osoby wstrzymały się i 4 były przeciw.
Radni zmienią siedzibę

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska