16 maja 2023

Dzielnica Ujeścisko-Łostowice zmieni granice

Sesja radnych
Na sesji w dniu 9-ego maja rozmawiano głównie o korekcie granic dzielnicy na rzecz sąsiedniej dzielnicy Piecki-Migowo. 

Radni Ujeścisko-Łostowice zgodzili się na zmianę granic dzielnicy. Na sesji obecni byli Przemysław Malak radny miejski i Mateusz Zakrzewski Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo, którzy przyszli z chęcią rozmowy o korekcie granic. Dyskusja nie była długa, natomiast bardzo merytoryczna.  Główną argumentacją za zmianą granicy był fakt, że tamtejszym mieszkańcom "bliżej" do rady dzielnicy Piecki-Migowo. Ponadto Radni Ujeścisko-Łostowice nie są aktywni na terenie, który będzie należeć po zmianie do dzielnicy Piecki-Migowo. Mając na uwadze wolę sąsiedniej rady i mieszkańców radni z Ujeściska-Łostowic zgodzili się na oddanie części terenu z rejonu ulic Hausbrandta, Wiewórczej i Miłosza. Głosowanie w stosunku 10-1-0 (10 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu, a 0 było przeciw).
Piecki Migowo zmiana granic
Uchwała w sprawie korekt granic administracyjnych dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.
Grafika przedstawia proponowana zmianę granic dzielnicy Ujeścisko-Łostowice i Piecki-Migowo.
Sesja radnych
W sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice uczestniczyło 16 radnych: Ewa Turek, Piotr Cich, Sylwia Rydlewska-Kowalik, Tomasz Tołoczko, Mirosław Pająkowski, Adam Cholewiński, Jan Juras, Barbara Doliniec, Barbara Struzik, Paweł Czoska i ja Paweł Wiśniewski. 

Nieobecni byli: Piotr Lachowski, Martyna Mazur, Sławomir Lewandowski, Kot Wojciech Stanisław Jażdżewski, Kacper Zapadka i Dawid Znajewski, Mariusz Hałasa, Elżbieta Dudek, Krystyna Dominiczak (kolejność przypadkowa).
W spotkaniu uczestniczył również Przemysław Malak Radny Miejski i Mateusz Zakrzewski Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska