06 listopada 2023

Nowe przejście dla pieszych obok Biedronki

Paweł Wiśniewski
Tuż obok sklepu Biedronka na ul. Porębskiego powstanie nowe przejście dla pieszych. Pomimo strefy Tempo 30 miejscy urzędnicy zgodzili się z argumentacją i po wielu latach mieszkańcy zyskają  wyznaczone, oznakowane przejście w drodze do jedyne dużego sklepu na osiedlu Zakoniczyn. 

Moja argumentacja:
- rondo to skrzyżowanie trzech ulic (nie dwóch) jednak są tylko 2 wyznaczone przejścia.
Mając na uwadze otrzymane w przeszłości wytyczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ) nie można np.: doświetlić LED'ami dwóch przejść, gdy są trzy, mamy trzy ulice, a dwa przejścia...,
- od 04.09 (przyp. linia już funkcjonuje) rusza nowa "stara" linia 118 po ul. Porębskiego mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa należałoby rozważyć wyznaczenie przedmiotowego przejścia dla pieszych,
- nowe przejście poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych w drodze do jedynego dużego sklepu (Biedronka) na całym os. Zakoniczyn (Pięć Wzgórz),
- wielu mieszkańców pomimo braku przejścia wymusza pierwszeństwo w tej lokalizacji.
Paweł Wiśniewski

Jak widać na poniższym zdjęciu na wspomnianym odcinku jeżdżą nie tylko auta osobowe.., a od września również autobusy komunikacji miejskiej.
Paweł Wiśniewski

W tle widać lokalizację nowego przejścia dla pieszych.
Paweł Wiśniewski

Chodnik od strony Biedronki zostanie poszerzony i skorygowany do planowanego przejścia.
Paweł Wiśniewski
Termin realizacji nowej inwestycji to 2024 rok.

Poniżej odpowiedź, którą otrzymałem 31-ego sierpnia.
Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska