21 listopada 2023

Wieżycka: brak chodnika, bezpieczeństwo pieszych

Paweł Wiśniewski
O ulicy Wieżyckiej pisano już wiele, a sytuacja wciąż daleka od zadowalającej. Wąski fragment, korek i spora ilość pieszych w tym dzieci tak wygląda codzienność. Zatłoczona Świętokrzyska, przystanek autobusowy, niezliczona ilość samochodów, a w sąsiedztwie: Zespół Szkolno Przedszkolny Olimpijczyk (Porębskiego), Szkoła Podstawowa nr 86 przy ul. Wiekopolskiej oraz Przedszkole nr 83 "Kolorowe Kredki"  i "Bajkowy Domek".

Regularnie w każdym tygodniu z przedstawicielami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni rozmawiam o poprawie bezpieczeństwa na niebezpiecznym fragmencie, na którym w grudniu ub. r. doszło do potrącenia dziewczynki. Sugestie mieszkańców analizuję i omawiam z urzędnikami.

Budowa wyniesionego chodnika jest niemożliwa ze względu na jedynie miejscową możliwość poszerzenia przestrzeni dla pieszych. Ponadto Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje fragment ul. Więżyckiej przeznaczonej przede wszystkim dla ruchu pieszych.

Ruch jednokierunkowy to kolejny omówiony sygnały. Należy mieć na uwadze, że taka zmiana spowoduje zwiększony potok aut przy szkole Olimpijczyk, następnie na rondzie przy Biedronce tj. skrzyżowaniu Porębskiego i Bergiela oraz na skrzyżowaniu Bergiela i Świętokrzyskiej. Kolejnym ważnym aspektem jest transport publiczny czyli linie autobusowe 295 i 118, które obsługują Zakoniczyn, a przez wzmożony ruch na rondzie wystąpiłyby kolejne opóźnienia w rozkładzie jazdy. 


Paweł Wiśniewski
Zamiast wyniesionego chodnika w opracowaniu jest projekt odseparowania części dla pieszych za pomocą metalowych słupków i barier.
źródło: street view

W listopadzie przy wsparciu Anny Kasprowiak-Misiąg radnej z sąsiedniej dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe rozmawialiśmy z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Olimpijczyk o poprawie bezpieczeństwa na ul. Wieżyckiej. Ponadto spotkałem się z przedstawicielem przedszkola "Bajkowy Domek" oraz omówiłem panujące warunki dla pieszych z Panią Dyrektor z przedszkola nr 83  "Kolorowe Kredki".

Korek w kierunku ul. Świętokrzyskiej.
Paweł Wiśniewski
Wycieczka szkolna idąca wzdłuż niebezpiecznego fragmentu ul. Wieżyckiej.
Paweł Wiśniewski
Auta ciężarowe wjeżdżają na wąski fragment ul. Wieżyckiej
Paweł Wiśniewski
Znak B-5 zostanie przeniesiony na łuk ul. Świętokrzyskiej i Wieżyckiej w celu poprawy widoczności i zminimalizowaniu sytuacji omyłkowego wjazdu aut ciężarowych.
Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski

Poniższe zdjęcie obrazuje zakres poszerzenia ul. Wieżyckiej.
Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska