29 listopada 2023

Wybieg dla psów przy zbiorniku Świętokrzyska 2

Paweł Wiśniewski
Kolejna inwestycja przy zbiorniku Świętokrzyska 2 jeszcze w tym roku. Tym razem wybieg dla psów dzięki wygranej w budżecie obywatelskim 2023. Projekt o nazwie Multipark cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw os. Pięć Wzgórz / os. Miłe. wygrał w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice zyskując ponad 4 500 punktów.

Budżet obywatelski Paweł Wiśniewski
źródło: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

W lipcu informowałem o podpisanej umowie na budowę boiska do koszykówki 3x3 oraz mini boiska do piłki nożnej. Obecnie trwa budowa, tuż obok budowanego wybiegu. Miejskie jednostki odpowiedzialne za realizację budżetu obywatelskiego są ostatnio bardzo zaangażowane w wykonanie wygranych projektów. Kolejne przetargi na rozbudowę Multiparku przy zbiorniku Świętokrzyska 2 są w toku. Następne do realizacji to plac zabawparkour czy tor rowerowy.

Drodzy Mieszkańcy kto z Was pamięta ulotki? Ktoś poniższe materiały projektował, ktoś drukował, ktoś roznosił i ktoś sponsorował całą akcję:).
Paweł Wiśniewski

Planowana inwestycja jest elementem projektowanego Parku Południowego, którego jednym z elementów jest MultiPark i składające się na niego obiekty sportowe, zabawowe i rekreacyjne.
Ilość urządzeń na wybiegu dla czworonogów zależna od projektu zagospodarowania terenu jednak na wybiegu będą:
 • 3 stacjonaty,
 • 3 kłody,
 • 2 obręcze o różnej wysokości,
 • slalom złożony z 4 słupków,
 • palisada
 • tunel.
Zgodnie z pkt. 1.3 Przedmiotu zamówienia dla zadania na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót w zakresie prac budowlano-montażowych oraz kształtowania terenów zielonych  („tryb zaprojektuj i zbuduj”) ważne parametry określające zakres prac to:
 • powierzchnia wybiegu dla psów: 405 m2,
 • powierzchnia ciągu pieszego o szer. 1,5m : 28m2,
 • długość ogrodzenia panelowego o wys. 1,8 m: 83 m,
 • dwa wejścia ze śluzami z furtkami o szer. min. 1m,
 • dojazd techniczny do wygrodzonej strefy o szer. min. 2,4m,
 • dostawa i montaż zabawek/urządzeń sprawnościowych dla psów wykonanych z drewna: stacjonaty o różnej wysokości, obręcz, kładka (mostek), palisada, tunel,
 • nasadzenia krzewów ozdobnych (zieleń): 125 m2.
źródło: platforma zakupowa DRMG.

źródło: platforma zakupowa DRMG.

W postępowaniu na budowę wybiegu dla psów  wpłynęły 3 oferty. Umowę na realizację podpisano z firmą ERFIT.
ERFIT Bartosz Lademann - 124 900,00 zł
AUTO-SPORT Sp. z o.o., Sp. k - 154 980,00 zł
Nel Ogrody Sp. z o.o. - 221 400,00 zł
Paweł Wiśniewski
źródło: platforma zakupowa DRMG.


Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023 w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice:
Paweł Wiśniewski BO

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska