. Informacje o dzielnicy: Ujeścisko-Łostowice, Jasień, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Chełm: Zespół .

Zespół


Paweł Wiśniewski - Redaktor Naczelny: 
- twórca gdanskpoludnie.pl
- Radny Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
- pomysłodawca wielu innowacji w zakresie rozwiązań infrastruktury drogowej, sportowo-rekreacyjnej oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej
- zwycięzca 9 projektów Budżetu Obywatelskiego o wartości ok. 4 mln złotych: 
ogólnomiejskich: budowa lewoskrętu i prawoskrętu z al. Havla  w Armii Krajowej
dzielnicowych  (Ujeścisko-Łostowice): multi park, boisko wielofunkcyjne, miejsca postojowe 
Więcej o mnie: kliknij
Tytuł prasowy zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2291

Przemysław Haluk: 
- Przewodniczący Rady Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe
- społecznik i aktywny działacz w kwestii poprawy infrastruktury drogowej i komunikacji miejskiej
- promotor i inicjator projektów związanych z zielenią miejską i infrastrukturą sportowo-rekreacyjną
Tomasz Torcz: 
- Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień
- aktywny w sferze poprawy rozwiązań infrastruktury drogowej i komunikacji miejskiej w szczególności w rejonie ul. Jabłoniowej 
- zaangażowany w tematykę planów zagospodarowania przestrzennego i rozwoju dzielnicy Jasień oraz najbliższych okolic
Paweł Czoska: 
- Radny Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
- założyciel stowarzyszenia piłkarskiego Olimpic Gdańsk
- inicjator działań aktywizujących dzieci i młodzież
- aktywny w tematyce projektowania i planowanej budowy ul. Nowej Olchowej
- administrator Zabornia: Radni dzielnicy Ujeścisko-Łostowice SJ i PC