. www.gdanskpoludnie.pl blog Pawła Wiśniewskiego komunikacja Gdańsk Południe : Kim jestem .

Kim jestem

Paweł Wiśniewski – koordynator i pomysłodawca gdanskpoludnie.pl oraz mieszkaniec południowej części Gdańska. Głównym kierunkiem jego aktywności jest poprawa istniejącej infrastruktury oraz funkcjonującej komunikacji miejskiej. Doradza włodarzom Miasta jak poprawić codzienne życie mieszkańców. Nominowany w plebiscycie GDAŃSK MIASTO PRZEDSIĘBIORCZYCH w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna za inicjatywę i osiągnięte rezultaty. 

Wszystko na blogu stworzyłem samodzielnie. W jednej osobie 
jestem fotografem, redaktorem, marketingowcem, PR-owcem i informatykiem. W związku z tym jestem subiektywny jednak dzięki moim interwencjom wdrożono pewne udogodnienia dla mieszkańców dzielnicy Gdańsk-Południe. Działam często nieszablonowo i niestandardowo zgłaszając propozycje zmian bezpośrednio do osób decyzyjnych w Gdańsku. 

Prywatnie mąż i ojciec, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, a zawodowo związany od 10 lat z renomowaną gdańską korporacją.

Obecnie postuluje za:

Połączeniem ciągiem pieszym osiedla Pięć Wzgórz z budowanym Centrum Edukacyjnym Jabłoniowa oraz planowanym węzłem komunikacyjnym przy ul. Nowa Warszawska. W tej sprawie zaprosiłem na osiedla Pięć Wzgórz Pana Prezydenta Piotra Grzelaka. Więcej: [Wizyta Prezydenta na osiedlu Pięć Wzgórz - ciąg dalszy].

Poprawą funkcjonowania komunikacji miejskiej.


Budową miejsc postojowych wzdłuż ul. Porębskiego [Miejsca postojowe na Zakoniczynie] - spotkanie w Urzędzie Miejskim i sugestie dotyczące lokalizacji zatok postojowych.


Poszerzeniem wyjazdu z osiedla Pięć Wzgórz - skrzyżowanie ulic Bergiela i Świętokrzyskiej w kierunku Kowal.


Poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Wieżycka/Świętokrzyska oraz przepustowości wyjazdu poprzez drugą nitkę na tzw. starej pętli Wieżycka.

Poprawą bezpieczeństwa na al. Havla [Niebezpieczne manewry kierowców na Havla]

Poszerzeniem ul. Witosa na gdańskim Chełmie, która łączy rejon ulic Dragana i Cieszyńskiego z Wilanowską, Łostowicką i Armii Krajowej. ZDiZ zapowiada w celu poprawy likwidację wyspy segregującej ruch (zdjęcie poniżej).
Poprawą wyjazdu z Al. Havla i ul. Wilanowskiej w kierunku Armii Krajowej (centrum) poprzez wybudowanie dodatkowego pasa ruchu dla autobusów komunikacji miejskiej od przystanku Wilanowska do przystanku Łostowicka więcej [tutaj] i [tutaj]. ZDiZ wystąpi o realizację inwestycji w trakcie kolejnej edycji BPI - Bazy Priorytetów Inwestycyjnych)

Wydłużeniem prawoskrętu z Al. Havla w ul. Świętokrzyską (ZDiZ wystąpi o realizację inwestycji w trakcie kolejnej edycji BPI - Bazy Priorytetów Inwestycyjnych). Więcej [Wydłużą prawoskręt na Havla].

Linia ciągła została wydłużona, wszystko aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Poprzez moje działanie przyczyniłem się do:

Wydłużenia lewoskrętu umożliwiającego łatwiejszy wjazd pojazdom komunikacji miejskiej na pętlę Łostowice-Świętokrzyska. Więcej [Wydłużony lewoskręt na ul. Świętokrzyskiej]Dodatkowego oznakowania niebezpiecznego fragmentu ulicy Świętokrzyskiej i wykonano:
- zastosowanie w poprzek jezdni pasów wibracyjnych
- na obu łukach poziomych, na obu kierunkach, wtopione w nawierzchnię jezdni symbole znaków pionowych z grupy znaków ostrzegawczych o symbolu A-30 (inne niebezpieczeństwa) oraz napis WYPADKI.
Uruchomienia przystanków autobusowych na ul. Bergiela (nazwa: Porębskiego) - to efekt postulatu, który był dostępny w sklepie ogólnospożywczym "Pod filarami"[Mieszkańcy wywalczyli powstanie nowego przystanku].
Połączenia osiedla Pięć Wzgórz (ul. Porębskiego) z Ujeściskiem (tuż za SP12 ul. Człuchowska). Więcej w zakładce Interwencje - odpowiedź ZDiZ z dnia 05.11.2012r. [Grząska dróżka do szkoły na Ujeścisko].


Likwidacji uwypuklenia na ul. Świętokrzyskiej (na wys. nr 60 i lewoskrętu w ul. Niepołomicką), który był jedną z przyczyn zatoru na ww. ulicy [Będą mniejsze korki na Świętokrzyskiej].

Po likwidacji uwypuklenia auta mogą ustawiać się w dwóch rzędach na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Niepołomickiej.  

Przedłużenia linii autobusowej 295 i N4 w osiedle Pięć Wzgórz.
Wynajęcia miejsc postojowych w hali garażowej Porębskiego 76 [Mieszkańcy Porębskiego 76 będą mogli korzystać z hali garażowej pod swoim domem].


Ponadto wielokrotnie uczestniczyłem i proponowałem rozwiązania komunikacyjne dla południowych dzielnic Gdańska:
  • Uczestnik spotkania prezydenta z mieszkańcami Siedlec i Wzgórza Mickiewicza (17.01.2018r.)
  • Organizator wizji lokalnej z udziałem Pana Prezydenta Piotra Grzelaka na osiedlu Pięć Wzgórz (11.01.2018r.).
  • Uczestnik spotkania dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w dzielnicy Kokoszki.(07.12.2017r.) w Pozytywnej Szkole Podstawowej.
  • Uczestnik plebiscytu GDAŃSK MIASTO PRZEDSIĘBIORCZYCH w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna. Organizator: Miasto Gdańsk i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Partnerem konkursu i plebiscytu był „Dziennik Bałtycki”.
  • Spotkania z Panem Marcinem Dawidowskim Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych w sprawie polepszenia komunikacji przewidzianej nowej pętli tramwajowej Warszawska z Zakoniczynem (18.11.2016r.)
  • Spotkania z Panem Prezydentem Piotrem Grzelakiem i Panem Sebastianem Zomkowskim (ZTM) oraz przedstawicielem ZDiZ w sprawie poprawy komunikacji miejskiej w południowej części Gdańska (28.07.2016r.)
  • Spotkania z Panem Prezydentem Maciejem Lisickim i Panem Sebastianem Zomkowskim (ZTM) w sprawie poprawy komunikacji miejskiej w południowej części Gdańska
  • Blog Forum Gdańsk 2017 i 2012 http://www.blogforumgdansk.pl/
Umiejętność logistycznego postrzegania składowych jako ogniw łańcucha komunikacji to podstawa do rozwiązywania zagadnień układu drogowego...


"Zawsze mówię to, co myślę.
Ale chociaż czasami mogą z tego wyniknąć kłopoty (czyt. choć ściany mają uszy:), to nie chcę tego zmieniać.
Można sobie utemperować język, tylko po co? 
To tak jakby utracić część siebie."