. Blog o rozwoju południowych dzielnic Gdańska: Kim jestem .

Kim jestem

Paweł Wiśniewski – koordynator i pomysłodawca gdanskpoludnie.pl oraz mieszkaniec południowej części Gdańska. Głównym kierunkiem jego aktywności jest poprawa istniejącej infrastruktury oraz funkcjonującej komunikacji miejskiej. Doradza włodarzom Miasta jak poprawić codzienne życie mieszkańców. Nominowany w plebiscycie GDAŃSK MIASTO PRZEDSIĘBIORCZYCH w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna za inicjatywę i osiągnięte rezultaty. 

Wszystko na blogu stworzyłem samodzielnie. W jednej osobie 
jestem redaktorem, fotografem, marketingowcem, PR-owcem i informatykiem. W związku z tym jestem subiektywny jednak dzięki moim interwencjom wdrożono pewne udogodnienia dla mieszkańców Gdańsk-Południe. Działam często nieszablonowo i niestandardowo zgłaszając propozycje zmian bezpośrednio do osób decyzyjnych w Gdańsku. 

Prywatnie mąż i ojciec, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, a zawodowo związany od 10 lat z renomowaną gdańską korporacją.

Podwójna wygrana w Budżecie Obywatelskim 2019:
Projekt ogólnomiejski: Lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku Armii Krajowej – budowa drugiego prawoskrętu - I miejsce - 5825 głosów

Projekt dzielnicowy Ujeścisko-Łostowice - I miejsce - 4274 punktów


Obecnie postuluje za:

Lepszą komunikacją na osiedlu Pięć Wzgórz/Zakoniczyn.

Połączeniem ciągiem pieszym osiedla Pięć Wzgórz z budowanym Centrum Edukacyjnym Jabłoniowa oraz planowanym węzłem komunikacyjnym przy ul. Nowa Warszawska. W tej sprawie zaprosiłem na osiedle Pięć Wzgórz Pana Prezydenta Piotra Grzelaka. Więcej: [Wizyta Prezydenta na osiedlu Pięć Wzgórz - ciąg dalszy].
Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zlecono prace projektowe na dojście pieszo-rowerowe od ul. Porębskiego do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa. Brak jednak zapewnionych środków finansowych w budżecie Miasta na realizację zadania.
Nadmieniam, że w zgłoszonym wspólnie z Adrianem projekcie do Budżetu Obywatelskiego [Boisko wielofunkcyjne] jest uwzględniony początek chodnika łączącego os. Pięć Wzgórz z budowaną szkołą i przedszkolem przy ul. Jabłoniowej.

Poprawą funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Wydłużenie zatoki autobusowej, aby przystanek Zakoniczyn był przystosowany do odbywania postoju wyrównawczego  przez autobusy komunikacji miejskiej.
Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza w przyszłości wykorzystywania podwójnej zatoki, dlatego zostanie opracowany stosowny projekt. Kiedy nastąpi ewentualna realizacja zadania – nie wiadomo.
Nie odpuszczam i wciąż rozmawiam z urzędnikami na temat zmian w komunikacji miejskiej.

Budową miejsc postojowych wzdłuż ul. Porębskiego [Miejsca postojowe na Zakoniczynie już niebawem] - spotkanie w Urzędzie Miejskim i sugestie dotyczące lokalizacji zatok postojowych.
- po prawej stronie:

- po lewej stronie:

- po lewej stronie (przed sklepem "Pod Filarami")

- na przeciwko przystanku i sklepu "Poziomka"

- po lewej stronie:

- po prawej stronie na wysokości ul. Bergiela 5:

- prośba o wyłożenie płytami "dzikiego" parkingu:

- sugestia połączenia chodnika z chodnikiem...

Poszerzeniem wyjazdu z osiedla Pięć Wzgórz - skrzyżowanie ulic Bergiela i Świętokrzyskiej w kierunku Kowal.


Przesunięcie lampy, aby wydłużyć prawoskręt jest skomplikowanym i kosztownym zadaniem ze względu na lokalizację studni teletechnicznej „w śladzie” ewentualnego wydłużonego pasa ruchu. Niestety nie możemy liczyć na realizację zadania przynajmniej w najbliższym okresie. Nie zostanie również poszerzony wjazd w Bergiela.
Nie odpuszczam i dalej rozmawiam z urzędnikami...


Poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Wieżycka/Świętokrzyska oraz przepustowości wyjazdu poprzez drugą nitkę na tzw. starej pętli Wieżycka.
W trakcie corocznego malowania dróg na ul. Świętokrzyskiej pojawi się dodatkowa linia warunkowego zatrzymania. Ponadto nawierzchnia drugiej nitki ul. Wieżyckiej tzn. starej pętli zostanie naprawiona. Dziury zostaną „zalepione” jednak nie będzie to remont tylko drobne korekty.

Poprawą bezpieczeństwa na al. Havla [Niebezpieczne manewry kierowców na Havla]

Poszerzeniem ul. Witosa na gdańskim Chełmie, która łączy rejon ulic Dragana i Cieszyńskiego z Wilanowską, Łostowicką i Armii Krajowej. ZDiZ zapowiada w celu poprawy likwidację wyspy segregującej ruch (zdjęcie poniżej).

Wydłużeniem prawoskrętu z Al. Havla w ul. Świętokrzyską (ZDiZ wystąpi o realizację inwestycji w trakcie kolejnej edycji BPI - Bazy Priorytetów Inwestycyjnych). Więcej [Wydłużą prawoskręt na Havla].

Linia ciągła została wydłużona, wszystko aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Poprzez moje działanie przyczyniłem się do:

Wydłużenia lewoskrętu umożliwiającego łatwiejszy wjazd pojazdom komunikacji miejskiej na pętlę Łostowice-Świętokrzyska. Więcej [Wydłużony lewoskręt na ul. Świętokrzyskiej]
Dodatkowego oznakowania niebezpiecznego fragmentu ulicy Świętokrzyskiej i wykonano:
- zastosowanie w poprzek jezdni pasów wibracyjnych
- na obu łukach poziomych, na obu kierunkach, wtopione w nawierzchnię jezdni symbole znaków pionowych z grupy znaków ostrzegawczych o symbolu A-30 (inne niebezpieczeństwa) oraz napis WYPADKI.
Uruchomienia przystanków autobusowych na ul. Bergiela (nazwa: Porębskiego) - to efekt postulatu, który był dostępny w sklepie ogólnospożywczym "Pod filarami"[Mieszkańcy wywalczyli powstanie nowego przystanku].
Połączenia osiedla Pięć Wzgórz (ul. Porębskiego) z Ujeściskiem (tuż za SP12 ul. Człuchowska). Więcej w zakładce Interwencje - odpowiedź ZDiZ z dnia 05.11.2012r. [Grząska dróżka do szkoły na Ujeścisko].


Likwidacji uwypuklenia na ul. Świętokrzyskiej (na wys. nr 60 i lewoskrętu w ul. Niepołomicką), który był jedną z przyczyn zatoru na ww. ulicy [Będą mniejsze korki na Świętokrzyskiej].

Po likwidacji uwypuklenia auta mogą ustawiać się w dwóch rzędach na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Niepołomickiej.  

Przedłużenia linii autobusowej 295 i N4 w osiedle Pięć Wzgórz.
Wynajęcia miejsc postojowych w hali garażowej Porębskiego 76 [Mieszkańcy Porębskiego 76 będą mogli korzystać z hali garażowej pod swoim domem].


Ponadto wielokrotnie uczestniczyłem i proponowałem rozwiązania komunikacyjne dla południowych dzielnic Gdańska:
  • Pomysłodawca postulatu Walczymy o lepszą komunikację wręczonego osobiście Panu Prezydentowi Miasta Gdańska (1.10.2018r.)
  • Uczestnik spotkania prezydenta z mieszkańcami Siedlec i Wzgórza Mickiewicza (17.01.2018r.)
  • Organizator wizji lokalnej z udziałem Pana Prezydenta Piotra Grzelaka na osiedlu Pięć Wzgórz (11.01.2018r.).
  • Uczestnik spotkania dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w dzielnicy Kokoszki.(07.12.2017r.) w Pozytywnej Szkole Podstawowej.
  • Uczestnik plebiscytu GDAŃSK MIASTO PRZEDSIĘBIORCZYCH w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna. Organizator: Miasto Gdańsk i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Partnerem konkursu i plebiscytu był „Dziennik Bałtycki”.
  • Spotkania z Panem Marcinem Dawidowskim Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych w sprawie polepszenia komunikacji przewidzianej nowej pętli tramwajowej Warszawska z Zakoniczynem (18.11.2016r.)
  • Spotkania z Panem Prezydentem Piotrem Grzelakiem i Panem Sebastianem Zomkowskim (ZTM) oraz przedstawicielem ZDiZ w sprawie poprawy komunikacji miejskiej w południowej części Gdańska (28.07.2016r.)
  • Spotkania z Panem Prezydentem Maciejem Lisickim i Panem Sebastianem Zomkowskim (ZTM) w sprawie poprawy komunikacji miejskiej w południowej części Gdańska
  • Blog Forum Gdańsk 2017 i 2012 http://www.blogforumgdansk.pl/
Umiejętność logistycznego postrzegania składowych jako ogniw łańcucha komunikacji to podstawa do rozwiązywania zagadnień układu drogowego...


"Zawsze mówię to, co myślę.
Ale chociaż czasami mogą z tego wyniknąć kłopoty (czyt. choć ściany mają uszy:), to nie chcę tego zmieniać.
Można sobie utemperować język, tylko po co? 
To tak jakby utracić część siebie."