. Blog o rozwoju południowych dzielnic Gdańska: Kim jestem .

Kim jestem

Paweł Piotr Wiśniewski:
-Radny Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

-autor gdanskpoludnie.pl
-zwycięzca 5 projektów Budżetu Obywatelskiego w edycji 2019 i 2020 na kwotę ponad 3 mln złotych 
-autor wygranych projektów ogólnomiejskich: Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla – budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy (Budżet Obywatelski 2020) - 4593 głosów - 1 000 000 pln
Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku Armii Krajowej – budowa drugiego prawoskrętu (Budżet Obywatelski 2019) - 5825 głosów - 650 000 pln
-wnioskodawca zwycięskiego projektu w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice pt.: "Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę..." BO 2020 - 2 732 punktów - 730 000 pln
-pomysłodawca wygranego projektu dzielnicowego Boisko wielofunkcyjne na osiedlu Pięć Wzgórz (BO 2019) - 4274 punktów - 776 000 pln
-autor projektu o nazwie Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Platynowa (BO 2020) - 917 punktów - 55 000 pln
-inicjator wydłużenia linii 295 do przystanku Zakoniczyn (pomysłodawca przystanków o nazwie Porębskiego i każdej zmiany rozkładu jazdy 295)
-inicjator projektu ciągu pieszo-rowerowego od ul. Porębskiego w kierunku centrum Jabłoniowa 
-organizator wizyty Pana Wiceprezydenta Piotra Grzelaka na osiedlu Pięć Wzgórz (dzielnica Ujeścisko-Łostowice)
-autor pomysłu wydłużenia lewoskrętu ul. Świętokrzyskiej (od strony Oruni) do węzła Łostowice-Świętokrzyska
-twórca postulatu Walczymy o lepszą komunikację
-wnioskodawca projektu miejsc postojowych na ul. Porębskiego
-uczestnik debaty o wydłużeniu SKM na południe Gdańska
-aktywny mieszkaniec południowej części Gdańska
-współtwórca postulatu pt. „Wyborcza mówi SKM, Radni trzech południowych dzielnic: zacznijmy od BUS PASA!" Inicjatywa wspólna z Przewodniczącym Rady Dzielnicy Jasień - Tomaszem Torczem oraz Przewodniczącym Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe Przemysławem Halukiem.
Więcej: [„Wyborcza” mówi SKM, Radni trzech południowych dzielnic: zacznijmy od BUS PASA!]


[Mieszkańcy odcięci od nowego tramwaju i szkoły...]

Wszystko na blogu stworzyłem samodzielnie. W jednej osobie jestem redaktorem, fotografem, marketingowcem, PR-owcem i informatykiem. W związku z tym jestem subiektywny jednak dzięki moim interwencjom wdrożono pewne udogodnienia dla mieszkańców Gdańsk-Południe. Działam często nieszablonowo i niestandardowo zgłaszając propozycje zmian bezpośrednio do osób decyzyjnych w Gdańsku. 

Głównym kierunkiem aktywności jest poprawa istniejącej infrastruktury oraz funkcjonującej komunikacji miejskiej. 

Prywatnie mąż, ojciec i właściciel białego "tygrysa" rasy maltańczyk o imieniu Tosia, ponadto absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, a zawodowo związany od 10 lat z renomowaną gdańską korporacją.
Potrójna wygrana w Budżecie Obywatelskim 2020:
Projekt ogólnomiejski: Lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku Armii Krajowej – budowa drugiego lewoskrętu w kierunku obwodnicy: 4593 głosy

Projekt dzielnicowy Ujeścisko-Łostowice pt. "Zmieniamy DZIELNICĘ, sprawdź swoją ULICĘ… (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)" - I miejsce - 2732 punktów. Inicjatywy obejmuje budowę miejsc postojowych, rewitalizację placu zabaw oraz inwestycje przy szkołach w dzielnicy.


Projekt dzielnicowy Orunia Górna - Gdańsk Południe pt.:" Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa) - 917 punktów.

Podwójna wygrana w Budżecie Obywatelskim 2019:
Projekt ogólnomiejski: Lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku Armii Krajowej – budowa drugiego prawoskrętu - I miejsce - 5825 głosów

Projekt dzielnicowy Ujeścisko-Łostowice pt. "Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków" - I miejsce - 4274 punktów


Obecnie postuluje za:

Lepszą komunikacją na osiedlu Pięć Wzgórz/Zakoniczyn.


Połączeniem ciągiem pieszym osiedla Pięć Wzgórz z budowanym Centrum Edukacyjnym Jabłoniowa oraz planowanym węzłem komunikacyjnym przy ul. Nowa Warszawska. W tej sprawie zaprosiłem na osiedle Pięć Wzgórz Pana Prezydenta Piotra Grzelaka. Więcej: [Wizyta Prezydenta na osiedlu Pięć Wzgórz - ciąg dalszy].
Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że zlecono prace projektowe na dojście pieszo-rowerowe od ul. Porębskiego do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa. Brak jednak zapewnionych środków finansowych w budżecie Miasta na realizację zadania.
Nadmieniam, że w zgłoszonym wspólnie z Adrianem projekcie do Budżetu Obywatelskiego [Boisko wielofunkcyjne] jest uwzględniony początek chodnika łączącego os. Pięć Wzgórz z budowaną szkołą i przedszkolem przy ul. Jabłoniowej.

Poprawą funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Wydłużenie zatoki autobusowej, aby przystanek Zakoniczyn był przystosowany do odbywania postoju wyrównawczego  przez autobusy komunikacji miejskiej.
Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza w przyszłości wykorzystywania podwójnej zatoki, dlatego zostanie opracowany stosowny projekt. Kiedy nastąpi ewentualna realizacja zadania – nie wiadomo.
Nie odpuszczam i wciąż rozmawiam z urzędnikami na temat zmian w komunikacji miejskiej.

Budową miejsc postojowych wzdłuż ul. Porębskiego [Miejsca postojowe na Zakoniczynie już niebawem] - spotkanie w Urzędzie Miejskim i sugestie dotyczące lokalizacji zatok postojowych.

- po prawej stronie:

Poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Wieżycka/Świętokrzyska oraz przepustowości wyjazdu poprzez drugą nitkę na tzw. starej pętli Wieżycka.
W trakcie corocznego malowania dróg na ul. Świętokrzyskiej pojawi się dodatkowa linia warunkowego zatrzymania. Ponadto nawierzchnia drugiej nitki ul. Wieżyckiej tzn. starej pętli zostanie naprawiona. Dziury zostaną „zalepione” jednak nie będzie to remont tylko drobne korekty.

Poprawą bezpieczeństwa na al. Havla [Niebezpieczne manewry kierowców na Havla]

Poszerzeniem ul. Witosa na gdańskim Chełmie, która łączy rejon ulic Dragana i Cieszyńskiego z Wilanowską, Łostowicką i Armii Krajowej. ZDiZ zapowiada w celu poprawy likwidację wyspy segregującej ruch (zdjęcie poniżej).

Wydłużeniem prawoskrętu z Al. Havla w ul. Świętokrzyską (ZDiZ wystąpi o realizację inwestycji w trakcie kolejnej edycji BPI - Bazy Priorytetów Inwestycyjnych). Więcej [Wydłużą prawoskręt na Havla].

Linia ciągła została wydłużona, wszystko aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Poprzez moje działanie przyczyniłem się do:

Wydłużenia lewoskrętu umożliwiającego łatwiejszy wjazd pojazdom komunikacji miejskiej na pętlę Łostowice-Świętokrzyska. Więcej [Wydłużony lewoskręt na ul. Świętokrzyskiej]
Dodatkowego oznakowania niebezpiecznego fragmentu ulicy Świętokrzyskiej i wykonano:
- zastosowanie w poprzek jezdni pasów wibracyjnych
- na obu łukach poziomych, na obu kierunkach, wtopione w nawierzchnię jezdni symbole znaków pionowych z grupy znaków ostrzegawczych o symbolu A-30 (inne niebezpieczeństwa) oraz napis WYPADKI.
Uruchomienia przystanków autobusowych na ul. Bergiela (nazwa: Porębskiego) - to efekt postulatu, który był dostępny w sklepie ogólnospożywczym "Pod filarami"[Mieszkańcy wywalczyli powstanie nowego przystanku].
Połączenia osiedla Pięć Wzgórz (ul. Porębskiego) z Ujeściskiem (tuż za SP12 ul. Człuchowska). Więcej w zakładce Interwencje - odpowiedź ZDiZ z dnia 05.11.2012r. [Grząska dróżka do szkoły na Ujeścisko].


Likwidacji uwypuklenia na ul. Świętokrzyskiej (na wys. nr 60 i lewoskrętu w ul. Niepołomicką), który był jedną z przyczyn zatoru na ww. ulicy [Będą mniejsze korki na Świętokrzyskiej].

Po likwidacji uwypuklenia auta mogą ustawiać się w dwóch rzędach na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Niepołomickiej.  

Przedłużenia linii autobusowej 295 i N4 w osiedle Pięć Wzgórz.
Wynajęcia miejsc postojowych w hali garażowej Porębskiego 76 [Mieszkańcy Porębskiego 76 będą mogli korzystać z hali garażowej pod swoim domem].


Ponadto wielokrotnie uczestniczyłem i proponowałem rozwiązania komunikacyjne dla południowych dzielnic Gdańska:
  • Pomysłodawca postulatu Walczymy o lepszą komunikację wręczonego osobiście Panu Prezydentowi Miasta Gdańska (1.10.2018r.)
  • Uczestnik spotkania prezydenta z mieszkańcami Siedlec i Wzgórza Mickiewicza (17.01.2018r.)
  • Organizator wizji lokalnej z udziałem Pana Prezydenta Piotra Grzelaka na osiedlu Pięć Wzgórz (11.01.2018r.).
  • Uczestnik spotkania dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w dzielnicy Kokoszki.(07.12.2017r.) w Pozytywnej Szkole Podstawowej.
  • Uczestnik plebiscytu GDAŃSK MIASTO PRZEDSIĘBIORCZYCH w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna. Organizator: Miasto Gdańsk i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Partnerem konkursu i plebiscytu był „Dziennik Bałtycki”.
  • Spotkania z Panem Marcinem Dawidowskim Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych w sprawie polepszenia komunikacji przewidzianej nowej pętli tramwajowej Warszawska z Zakoniczynem (18.11.2016r.)
  • Spotkania z Panem Prezydentem Piotrem Grzelakiem i Panem Sebastianem Zomkowskim (ZTM) oraz przedstawicielem ZDiZ w sprawie poprawy komunikacji miejskiej w południowej części Gdańska (28.07.2016r.)
  • Spotkania z Panem Prezydentem Maciejem Lisickim i Panem Sebastianem Zomkowskim (ZTM) w sprawie poprawy komunikacji miejskiej w południowej części Gdańska
  • Blog Forum Gdańsk 2017 i 2012 http://www.blogforumgdansk.pl/
Umiejętność logistycznego postrzegania składowych jako ogniw łańcucha komunikacji to podstawa do rozwiązywania zagadnień układu drogowego...


"Zawsze mówię to, co myślę.
Ale chociaż czasami mogą z tego wyniknąć kłopoty (czyt. choć ściany mają uszy:), to nie chcę tego zmieniać.
Można sobie utemperować język, tylko po co? 
To tak jakby utracić część siebie."