06 października 2023

Oświetlona Wieżycka - poprawa bezpieczenśtwa

Paweł Wiśniewski
Mieszkańcy zyskali oświetlenie ulicy Wieżyckiej i łącznika do Bergiela. To  bardzo newralgiczna część południa Gdańska, gdyż wąska ulica bez wyniesionego chodnika stanowi drogę dla dzieci do okolicznych szkół. Wzdłuż ul. Wieżyckiej  ustawiono 16 lamp aż do skrzyżowania z ul. Świrskiego, w tym jedną  w ciągu Huenefelda, a co więcej na łączniku do Bergiela zamontowano 6 latarni.
Paweł Wiśniewski
Ulica Wieżycka w kierunku Świrskiego już oświetlona.
Paweł Wiśniewski
Można spacerować jednak nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia.
Paweł Wiśniewski
To kolejny etap rozwoju tej części dzielnicy i poprawy bezpieczeństwa. W 2022 roku został wybudowany chodnik wzdłuż płytowej jezdni Unruga w kierunku przedszkola przy ul. Dąbka. Obecnie piesi mają do dyspozycji chodnik oraz przystanek linii 118.
 Paweł Wiśniewski
Tak było (brak chodnika po prawej stronie):
Paweł Wiśniewski
Niedawno zakończył się inny etap, na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i Wieżyckiej poszerzono łuk oraz chodnik wzdłuż nieczynnej pętli autobusowej. Zyskaliśmy poszerzenie chodnika do 2 metrów szerokości (kosztem ulicy). 
Paweł Wiśniewski
Tak było. Chodnik wzdłuż płotu i jednocześnie nieużywanej pętli "Wieżycka" miał szerokość 1 metra.
Paweł Wiśniewski
Tak obecnie wygląda łuk Świętokrzyskiej i Wieżyckiej. Niebezpieczne miejsce zostało skorygowane do szerokości 2 metrów. Tuż obok na ulicy  Świętokrzyskiej jest przystanek komunikacji miejskiej.
Paweł Wiśniewski
Ograniczona widoczność i minimalna szerokość chodnika na łuku skrzyżowania ulicy Wieżyckiej i Świętokrzyskiej to już historia.
Paweł Wiśniewski
W ramach inwestycji doświetlono LED'ami przejście dla pieszych przy szkole Olimpijczyk (widok od ul. Człuchowskiej)
Paweł Wiśniewski
Przejście dla pieszych przy szkole Olimpijczyk (widok od ul. Porębskiego).
Paweł Wiśniewski
Obecnie już oba przejścia przy Olimpijczyku (ul. Porębskiego) posiadają doświetlenie LED. 
Paweł Wiśniewski
Szczegółowy zakres prac oświetleniowych wzdłuż ul. Wieżyckiej dostępny jest w punkcie 5.1 zał. do OPZ część nr 1 (załącznik nr 5) obejmuje:
Budowę oświetlenia ul. Wieżyckiej i sięgacza do posesji nr 4 ul. Bergiela w Gdańsku, w tym:
a) prace demontażowe i odtworzeniowe;
b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV;
c) wykonanie przecisków;
d) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i wysięgnikami;
e) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła;
f) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce oświetleniowej oraz do istniejących
słupów oświetleniowych;
g) doposażenie istniejących szaf oświetleniowych m. in. w aparaturę przystosowaną do zwiększonej mocy;
h) demontaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych;
i) zabezpieczenie istniejących sieci;
j) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu;
k) wycinka 32 m2 krzewów i nasadzenia zastępcze - 82 m2 krzewów porzeczki alpejskiej w rejonie zbiornika Augustowska (to nie jest pomyłka) zgodnie z projektem nasadzeń zastępczych oraz planem sytuacyjnym. 
Paweł Wiśniewski
Najgorszym najbardziej niebezpieczny i najczęściej wykorzystywany przez mieszkańców odcinek ul. Wieżyckiej wciąż czeka na zmiany. Niemal zerowe szanse na wyniesiony chodnik - niestety. Wciąż trwają rozmowy z przedstawicielami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, aby poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci.
Paweł Wiśniewski
Czekamy na finalny projekt poprawy bezpieczeństwa wzdłuż ul. Wieżyckiej.
Paweł Wiśniewski
Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska