. Informacje o dzielnicy: Ujeścisko-Łostowice, Jasień, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Chełm: września 2016 .

28 września 2016

Budżet Obywatelski - wyniki

Gdańszczanie poznali wyniki głosowań na Budżet Obywatelski jednocześnie zadecydowali, jak rozdysponować 12,5 mln zł (projekty dzielnicowe 10 mln, ogólnomiejskie 2,5 mln). Frekwencja wyborów wyniosła 36 971 osób, co oznacza około 10 proc. uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy głosowali na 91 projektów, w tym 88 dzielnicowych oraz 3 ogólnomiejskie. Najwięcej projektów dzielnicowych w ilości dziewięć, wygrało na Chełmie, na miejscu drugim jest Ujeścisko-Łostowice z sześcioma projektami oraz Śródmieście.
Za trzecim podejściem mieszkańcy wybrali budowę ciągu pieszego od ul. Jaworzniaków oraz ścieżki biegowej wokół zbiornika retencyjnego nr 2 do ul. Dulina (osiedle Pięć Wzgórz) wraz z oświetleniem (projekt nr 13). Ponadto urzędnicy zrealizują projekt nr 9 - lewoskręt do nawracania na Al. Havla od ul. Świętokrzyskiej, przybędzie również miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 86 na ul. Wielkopolskiej (projekt nr 15), ławek w wąwozie Ujeścisko na Wilanowskim Jarem (nr 7) i zostaną zorganizowane aktywne spacery z wózkami przy zbiorniku Świętokrzyska i na Zaborni (nr 6 i 16).



18 września 2016

[Urzędnicy odpowiadają] Kolejny przystanek, który korkuje południe

Przystanek Wilanowska zlokalizowany na gdańskim Chełmie na specyficznym krótkim odcinku ulicy i skrzyżowaniu Armii Krajowej, Havla, Łostowickiej i Wilanowskiej tuż obok stacji paliw BP to udręka dla wielu kierowców. Zaproponowałem urzędnikom wybudowanie pasa ruchu dla autobusów od przystanku Wilanowska do przystanku Łostowicka szczegółowo opisałem mój pomysł
tutaj. Zarząd Dróg i Zieleni rekomenduje propozycję i realizację zgodnie z zasadami BPI - Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.

11 września 2016

Głosuj na projekty 13 i 14 Budżetu Obywatelskiego

W dniach 12 (poniedziałek)  – 25 września 2016 r. mieszkańcy Gdańska po raz kolejny – już czwarty wybiorą projekty, które w 2017 roku zostaną zrealizowane w ramach budżetu