31 maja 2020

Od poniedziałku więcej osób w komunikacji miejskiej

Gdansk-Poludnie-komunikacja-autobysy-korki
Oznacza to, że w autobusach i tramwajach organizowanych przez ZTM w Gdańsku przewozić można tylu pasażerów, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Na przykład: jeśli w danym pojeździe komunikacji miejskiej jest 40 miejsc siedzących i 100 stojących (czyli w sumie 140), to jednocześnie może nim jechać 70 osób. Zajętych może być połowa miejsc siedzących, czyli 20.

W sobotę, 30.05.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Termin publikacji dokumentu powoduje niemal natychmiastowe wejście zmian w życie. 

§17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia mówi: środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
a) 100% liczby miejsc siedzących
albo
b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla  danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Paragraf 17 ust.1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku pojazdami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku przewozić można tylu pasażerów, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Na przykład: jeśli w danym pojeździe komunikacji miejskiej jest 40 miejsc siedzących i 100 stojących (czyli w sumie 140), to jednocześnie może nim jechać 70 osób. Zajętych może być połowa miejsc siedzących, czyli 20
Uwaga! W dalszym ciągu połowa miejsc siedzących pozostaje niezajęta. Dlatego też na siedzeniach pojazdów pozostaną zawieszki o wyłączeniu części miejsc siedzących z użytku. Prosimy pasażerów o zachowanie bezpiecznej odległości od współpasażerów. Przypominamy również  o obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas podróży komunikacją miejską.

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska