15 grudnia 2021

Ławki wzdłuż chodnika na Zakoniczynie

Po dwóch latach od wybudowania ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego od ul. Porębskiego do Szkoły Podstawowej nr 6  mieszkańcy zyskali ławki. Dokładnie 8 ławek, które zostały przeniesione z centrum Gdańska. Mieszkańcy również dzięki działaniom Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice zyskają kolejne dwie nowe ławki wzdłuż ul. Porębskiego w okolicy powstających zatok postojowych, dwie na ul. Płockiej i jedną przy nowym chodniki Niepołomicka/Kampinoska. O meblach miejskich informowałem na początku grudnia. Przypominam inicjatywę dlaczego ten chodnik powstał.
Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska