17 grudnia 2021

Park wodny, błotny czy rekreacyjny?

Kilka dni odwilży i wygrany w Budżecie Obywatelskim park rekreacyjny na osiedlu Pięć Wzgórz (Zakoniczyn) stoi w wodzie i błocie. Problem poruszany był już w marcu, jak widać wciąż mieszkańcy mają powody do niezadowolenia. Zamiast spacerować po ścieżkach korzystają z trawników na których jest mniej wody, z kolei w innym miejscu stoi kilkunastometrowa kałuża. Park zlokalizowany jest w sąsiedztwie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Olimpijczyk, w związku z tym jest to droga do szkoły dla wielu dzieci z osiedla. W zimie przy dodatniej temperaturze niestety osoby korzystające z ciągów pieszych nie mogą liczyć na to, aby do domu lub szkoły przyjść w nieobłoconych butach. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje, że  gliniasto-żwirowa nawierzchnia ścieżek jest nawierzchnią przepuszczalną, którą zastosowano ze względu na obowiązujący w tym miejscu Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren ten znajduje się w strefie OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie), co wyklucza zastosowanie nawierzchni utwardzonej w rodzaju kostki czy nawierzchni bitumicznej. Tym niemniej poprosiłem Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który sprawuje pieczę nad parkiem, aby choć częściowo utwardzić część ścieżek - czekamy na odpowiedź. 


Mieszkańcy zamiast korzystać z nowych ścieżek wybierają trawniki, gdzie jest mniej wody i błota.


W tym miejscu ścieżka o nawierzchni piaszczystej łączy się z utwardzonym podłożem. 

Olbrzymia kałuża wzdłuż ścieżki w parku rekreacyjnym:


Warto wspomnieć jak wcześniej wyglądał ten teren.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska