29 kwietnia 2022

Budżet Obywatelski: Orunia Górna - Gdańsk Południe

Budżet Obywatelski: Orunia Górna - Gdańsk Południe
W intensywnie rozwijającej się dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe aktywiści złożyli 15 projektów, niemal połowa z nich - 7 w zielonej części BO. Kwota, którą mieszkańcy mogą zdobyć na realizację swoich potrzeb w najbliższej okolicy to 541 699 zł, a w części zielonej BO to 129 028 zł. W edycji 2023 Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku mieszkańcy zgłosili 509 projektów, które są już weryfikowane. W puli łącznej jest ponad 22 miliony złotych, w tym na projekty ogólnomiejskie - 4,2 miliona i dzielnicowe - 17,8 mln. Poniżej wymieniamy projekty z najmłodszej dzielnicy, w której działa kilku prężnych radnych na czele z Przemysławem Halukiem Przewodniczącym Rady Dzielnicy, który ma już swoje sukcesy w poprzednich edycjach BO. Należy również wspomnieć o aktywnej radnej Ani Kasprowiak Misiąg, która razem z grupą aktywistów dzielnie walczyła z sukcesem o przejście dla pieszych na ul. Niepołomickiej.
Lista projektów w dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe:
- Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do parku oruńskiego. Realizacja utwardzonego zejścia z Oruni Górnej do parku umożliwiająca bezpieczne poruszanie się pieszych oraz wózków dziecięcych i rowerów.
- Ciąg pieszo-jezdny ul. Władysława Jagiełły. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ciągu pieszo-jezdnym ulicy Władysława Jagiełły pomiędzy ulicą Starogardzką, a ulicą Kazimierza Wielkiego.
- Doposażenie wybiegu dla psów przy zbiorniku Augustowska. Projekt przewiduje zakup i montaż elementów do zabaw dla psów (kładki, mostki, rampy, tor przeszkód itp.) na wybiegu przy zbiorniku Augustowska.
- Gdańsk-Południe Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne. Rozbudowa dwóch Przestrzeni Sportowo-Rekreacyjnych dla południa Gdańska. Projekt zakłada pozyskanie funduszy na dokończenie rozpoczętych etapów inwestycji przy ulicy Podleckiego/ Łuczniczej i przy ulicy Srebrnej/ Kampinoskiej. Środki na poszczególne etapy zostały wygrane w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego dla Gdańska.
Gra Terenowa na Orientację Orunia Górna - Zabawa z Mapą. GTnO to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin.
Monitoring przy zbiorniku Augustowska część 2.  Montaż kolejnej kamery LTE w obrębie zbiornika Augustowska.
- Schody na skarpie przy zbiorniku Augustowska. Projekt przewiduje budowę schodów na wydeptanej skarpie przy końcowym odcinku ścieżki pieszo-rowerowej z Osiedla Moje Marzenie do Zbiornika Augustowska.
- Zbiornik Augustowski - ogólnodostępne toalety. Postawienie publicznej toalety przy bardzo popularnym placu zabaw za pętlą tramwajowo-autobusową Ujeścisko-Łostowice.

Zielony Budżet Obywatelski 
- Aleja dębów wzdłuż ścieżki do zbiornika Augustowska. Nasadzenie kilkunastu dębów lub innych gatunków drzew.
- Kwietniki przy zbiorniku Augustowska. Nasadzenia kwietników, drzewek i ozdobnych krzewów w dwóch lokalizacjach przy zbiorniku Augustowska.
- Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej. Powstanie ścieżki sensorycznej i nasadzenia zieleni w Przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej.
- Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy zbiorniku Augustowska. Projekt przewiduje nasadzenie wysokiej żywej choinki obok boiska wielofunkcyjnego przy Zbiorniku Augustowska.
- Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Etap 4 Podleckiego/Łucznicza. Projekt przewiduje nowe nasadzenia zieleni na terenach sportowych (zieleń buforowa, krzewy, drzewa, trawniki) i jest kontynuacją projektu dzielnicowego.
- Zielone miejsce rekreacji i grill przy ul. Czerskiej. Zielone miejsce rekreacji z ławkami, pergolami nasadzoną roślinnością i grillem przy ul. Czerskiej.
Budżet Obywatelski 2023
Fot. gdansk.pl
Harmonogram BO 2023
23 marca - 20 kwietnia 2022 r. - zgłaszanie projektów
23 marca - 18 maja 2022 r. - weryfikacja formalna i wstępna projektów
12 kwietnia - 31 lipca 2022 r. - weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego
do 2 września 2022 r. - weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny
do 9 września 2022 r. - losowanie numerów projektów do głosowania
26 września - 10 października 2022 r. - głosowanie
do 14 października 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska