25 maja 2022

Zielony Skwer: Przebiśniegowa/Niepołomicka

Budżet Obywatelski Gdańsk

Zagospodarowanie terenu przy często uczęszczanym skrzyżowaniu Przebiśniegowej i Niepołomickiej to realizacja kolejnego wygranego projektu w Budżecie Obywatelskim. Do niedawna przestrzeń zapomniana i zaniedbana, a za pozytywne zmiany tego skweru odpowiada Anna Kasprowiak - Misiąg, radna z dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe, która koordynowała realizację inwestycji.

W ramach projektu wykonano nasadzenia roślin, nasypy wygłuszające wraz z roślinami, dwie ławki z oparciem, ścieżkę z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, nieckę z roślinami wodolubnymi, a nawet domek dla owadów. Dzięki inicjatywom aktywnych mieszkańców z Budżetu Obywatelskiego można zmieniać otoczenie, czego dowodem jest ten skwer, czy opisywany w lutym monitoring przy zbiorniku Augustowska
Budżet Obywatelski Gdańsk

Niestety nie wszyscy mieszkańcy potrafią zadbać o ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną w okolicy.
Budżet Obywatelski Gdańsk

Projekt: Zielony Skwer: Przebiśniegowa/Niepołomicka
Zielony Budżet Obywatelski 2021: Ujeścisko-Łostowice - wygrana
Ilość punktów: 345
Wartość projektu: 44 000 pln
Wnioskodawcy: Anna Kasprowiak - Misiąg, Paweł Wiśniewski

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska