27 maja 2022

Poszerzenie Wieżyckiej, mieszkańcy zyskają chodnik

Gdańsk-Południe niebezpieczna droga obok Świętokrzyskiej
Wąski i niebezpieczny fragment ulicy Wieżyckiej sąsiadujący z zakorkowaną Świętokrzyską i często uczęszczanym odcinkiem Porębskiego przy szkole Olimpijczyk to temat znany wielu mieszkańcom południowej części Gdańska. W poniedziałek 23-ego maja odbyło się kolejne spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na wskazanym odcinku. Kolejna wizja lokalna i w końcu konkretne, choć tylko słowne zapewnienia przedstawicieli Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, że najpóźniej w 2022 roku ul. Wieżycka zostanie poszerzona. Prace będą polegać na miejscowym zwiększeniu przekroju i wydzieleniu chodnika oraz odseparowaniu od jezdni. W taki sposób, aby była to przestrzeń przeznaczona tylko i wyłącznie dla pieszych. Istnieją realne przesłanki, że chodnik zyskamy do końca bieżącego roku jednak jest zbyt wiele zależnych, aby przedstawiciele jednostek miejskich chcieli złożyć taką deklarację.
Technicznie chodnik jest możliwy do wykonania, ale są dwa problematyczne miejsca. Niezbędna będzie wycinka zieleni na poniższym odcinku.
Gdańsk-Południe niebezpieczna droga obok Świętokrzyskiej
Ponadto na wysokości przedszkola znajdująca się skarpa, która jest na terenie prywatnym i pytanie czy urzędnicy podpiszą porozumienie z właścicielem i uzyskają zgodę na ingerencję na nie będącej w gestii miasta działce. 
Gdańsk-Południe niebezpieczna droga obok Świętokrzyskiej
Mamy nadzieję, że miejscy przedstawiciele szybką przeforsują niezbędne procedury i inwestycja stanie się faktem jeszcze w 2022 roku. Kontynuacją chodnika wzdłuż Wieżyckiej będzie planowany fragment wzdłuż płyt i drogi do przedszkola Kolorowe Kredki.

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska