01 września 2022

Ważna droga na południu Gdańska

Łącznik Niepołomickiej i Podleckiego
Od 6 września wprowadzone zostaną istotne zmiany dla kierowców w organizacji ruchu w rejonie ulic Przebiśniegowej i Wielkopolskiej. Wybudowany łącznik ulicy Łuczniczej z Niepołomicką to bardzo ważna inwestycja dla południowej części Gdańska. Droga o długości 325 metrów stworzy nowe możliwości przemieszczania się. Łącznik połączy osiedla od strony ul. Niepołomickiej, na wysokości ul. Pastelowej aż do skrzyżowania Łuczniczej i Hokejowej.  
Ważna droga na południu Gdańska
Fot. gzdiz.gda.pl


Na czym polegać będą zmiany?
Najważniejsze to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Przebiśniegowej. Przebiegać on będzie w relacji od ul. Wielkopolskiej do ul. Niepołomickiej. Tym samym wprowadzony zostanie zakaz skrętu z ul. Niepołomickiej w ul. Przebiśniegową. Pod prąd tą ulicą będą mogli pojechać tylko rowerzyści.

Druga ze zmian to ruch jednokierunkowy na ul. Wielkopolskiej od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską do skrzyżowania z ul. Przebiśniegową. Dotychczas kierowcy mogli wjechać z ul. Przebiśniegowej w prawo pod budynek szkoły. Po zmianach dojazd możliwy będzie jedynie ul. Wielkopolską od strony ul. Świętokrzyskiej.
Kolejna zmiana to zakaz ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Przebiśniegowej i na jednokierunkowym odcinku ul. Wielkopolskiej (od ul. Świętokrzyskiej do budynku szkoły).

W jaki sposób będą mogli pojechać kierowcy, którzy chcą dostać się z ul. Niepołomickiej do ul. Wielkopolskiej? To właśnie dzięki łącznikowi ul. Niepołomickiej z ul. Łuczniczą będzie taka możliwość. Kierowcy zyskają alternatywę przejazdu, co odciąży zatłoczony dotychczas rejon ulic Niepołomickiej, Przebiśniegowej i Wielkopolskiej.
Ze względu na swoją szerokość na łączniku zmieszczą się pojazdy ciężarowe (w przeciwieństwie do ul. Przebiśniegowej). Kierowcy samochodów ciężarowych jako dojazd do ul. Niepołomickiej będą mieli wskazaną właśnie ul. Łuczniczą.

Nowe miejsca postojowe przy SP 86 ul. Wielkopolska.
Ze względu na ruch autobusowy na ul. Wielkopolskiej bezpośrednio przy szkole zmieniony zostanie  sposób parkowania w zatokach postojowych w celu umożliwienia przejazdu autobusom. Wyznaczone zostaną również dodatkowe miejsca postojowe dla kierowców wzdłuż ul. Darżlubskiej za zbiornikiem retencyjnym.

Zmiany na trasach autobusów komunikacji miejskiej.
Gdańsk Południe nowa droga i zmiany na 113 i 213
Nowa organizacja ruchu spowoduje zmiany tras linii autobusowych 113, 213 i N14.
Linia 113 oraz nocna N14
Wjazd od ul. Świętokrzyskiej w ul. Niepołomicką, dalej w ul. Srebrną, Kolorową, Pastelową, Łuczniczą, Ofiar Grudnia 70, Tenisową, Piłkarską, Olimpijską i wyjazd Ofiar Grudnia 70 tą samą trasą.

Linia 213
Wjazd od ul. Świętokrzyskiej w ul. Wielkopolską dalej w ul. Ofiar Grudnia 70, Tenisową, Piłkarską, Olimpijską i wyjazd Ofiar Grudnia 70, Wielkopolską, Przebiśniegową, Niepołomicką do ul. Świętokrzyskiej.

Linia 175 pozostaje bez zmian.

Poniżej fotorelacja z budowy łącznika ulicy Niepołomickiej i Podleckiego.
Łącznik ulicy Niepołomickiej i Podleckiego

Łącznik ulicy Niepołomickiej i Podleckiego

Łącznik ulicy Niepołomickiej i Podleckiego

Jak widać kierowcy już próbują korzystać z nowej drogi.
Łącznik ulicy Niepołomickiej i Podleckiego

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny


Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska