06 lutego 2023

Radni bezradni wobec planowanych zmian

Nowa Warszawska
W piątek, 3-ego lutego odbyła się sesja Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, w której uczestniczył Pan Sebastian Zomkowski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku odpowiadając na pytania radnych i mieszkańców.

Dyskusja dotyczyła głównie likwidacji autobusu 118 oraz zmian na liniach tramwajowych w południowej części Gdańska, które zostaną wdrożone w marcu br. po uruchomieniu trasy tramwajowej Nowa Warszawska. Mieszkańcom i radnym nie podoba się decyzja zmiany trasy linii 2 i 4, które zostaną zabrane z pętli Łostowice-Świętokrzyska i kursować zaczną na trasie od nowej pętli Ujeścisko przez centrum w kierunku Zaspy. 

Przedstawiciel ZTM argumentował zmianę badaniami potoków pasażerskich, dzięki którym stwierdzono, że aż 6-krotnie więcej osób zamieszkałych w rejonie pętli Ujeścisko podróżuje w kierunku Zaspy w porównaniu do osób z rejonu pętli Łostowice-Świętokrzyska. Wszyscy na sali byli tym faktem mocno zaskoczeni.
Nowa Warszawska
Postulaty o podzieleniu na obie pętle linii tramwajowej 2 i 4 nie spotkały się z aprobatą przedstawiciela ZTM. Argumentacją Pana Sebastiana Zomkowskiego były badania preferencji oraz wdrożenie linii autobusowej na trasie Zakoniczyn przez ul. Człuchowską do pętli Ujeścisko, dzięki której mieszkańcy będą mogli przesiąść się na tramwaj 2 lub 4. Linia ta połączy po wielu latach Zakoniczyn z Ujeściskiem i umożliwi młodzieży szkolnej dotarcie autobusem do szkoły. Za taka linią postulowałem już od kilku lat, co w trakcie dyskusji przyznał Pan Zomkowski jednak czy nowa linia zrekompensuje brak 2 i 4 u zbiegu Havla i Świętokrzyskiej - to mało prawdopodobne. 
Nowa Warszawska

„Węzeł Przemyska” - o co chodzi.
Uczestnicy spotkania usłyszeli, że na przystanku Przemyska będzie można przesiąść się na wspomnianą „dwójkę” lub ”czwórkę”. Osobiście (przyp. red. Paweł Wiśniewski) przytoczyłem słowa członka rodziny, który mówił, że wsiada na przystanku wcześniejszym czyli „Płocka” i często nie ma możliwości wejść do tramwaju, więc pasażer musi przepuścić tramwaj na Płockiej, a następnie od marca będzie próbować dodatkowo wsiąść na docelową linię na Zaspę na kolejnym przystanku Przemyska.  Takie rozwiązanie to bardzo duże utrudnienie w podróżowaniu komunikacją i zamiast promocji to zniechęcenie do korzystania z transportu publicznego.

Na kolejne pytanie kiedy mieszkańcy mogą liczyć na ewentualne zmiany jeżeli planowane trasy nie sprawdzą się, przedstawiciel ZTM odpowiedział, ze obserwacje potrwają około 6 miesięcy. W tym miejscu słychać było spore niezadowolenie.

Likwidacja 118.
ZTM planuje wydłużyć linię 108 w ślad obecnej trasy 118 jednak będą to tylko wybrane kursy. 
Nowa Warszawska

Linia 175.
Wszystko jednak wskazuje na zmianę trasy 175, która od marca pojedzie przez ul. Cedrową gdyż wariant zmiany trasy 174 przy obecnej częstotliwości nie jest rozpatrywany. Możliwe też, że 175 będzie kursował ul. Wilanowską.
Nowa Warszawska

156 skrócona trasa do pętli Ujeścisko i nie będzie kursować na Siedlce.
Nowa Warszawska
Ciekawostką była zapowiedź próby wprowadzenie linii autobusowej po ul. Wawelskiej jednak ze względu zbyt duże pochylenia jezdni jedyną możliwością byłyby autobusy typu mini, których niestety brakuje.

W sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice uczestniczyło 16 radnych: Piotr Lachowski, Mariusz Hałasa, Ewa Turek, Sylwia Rydlewska-Kowalik, Sławomir Lewandowski, Piotr Cich, Tomasz Tołoczko, Mirosław Pająkowski, Adam Cholewiński, Jan Juras, Barbara Doliniec, Krystyna Dominiczak, Barbara Struzik, Elżbieta Dudek, Wojciech Kot (nowy radny) i ja Paweł Wiśniewski. Nieobecni byli: Marta Mazur, Paweł Czoska, Stanisław Jażdzewski, Kacper Zapadka i Dawid Znajewski (kolejnośc przypadkowa).
W spotkaniu uczestniczyła również Kamila Błaszczyk Radna Miejska i Przemysław Haluk Przewodniczący Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe. 

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska