08 sierpnia 2023

Wybieg dla psów w Multiparku - jeszcze w tym roku

Paweł Wiśniewski
Kolejna inwestycja przy zbiorniku Świętokrzyska 2 jeszcze w tym roku. Tym razem wybieg dla psów dzięki wygranej w budżecie obywatelskim 2023. Projekt o nazwie Multipark cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw os. Pięć Wzgórz / os. Miłe. wygrał w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice zyskując ponad 4 500 punktów.

W lipcu informowałem o podpisanej umowie na budowę boiska do koszykówki 3x3 oraz mini boiska do piłki nożnej. Obecnie trwa projektowanie, a budowa prawdopodobnie rozpocznie jeszcze we wrześniu.  Miejskie jednostki odpowiedzialne za realizację budżetu obywatelskiego w końcu ostro zabrały się do pracy. Niebawem kolejne przetargi na rozbudowę Multiparku przy zbiorniku Świętokrzyska 2. Następne do realizacji to plac zabaw, parkour, tor rowerowy czy ścieżki rekreacyjne.

Pamiętacie ulotki? Ktoś poniższe materiały projektował, ktoś drukował, ktoś roznosił i ktoś sponsorował całą akcję:).
Paweł Wiśniewski

Planowana inwestycja jest elementem projektowanego Parku Południowego, którego jednym z elementów jest MultiPark i składające się na niego obiekty sportowe, zabawowe i rekreacyjne.
Ilość urządzeń na wybiegu dla czworonogów zależna od projektu zagospodarowania terenu jednak na wybiegu minimum będą:
 • 3 stacjonaty,
 • 3 kłody,
 • 2 obręcze o różnej wysokości,
 • slalom złożony z 4 słupków,
 • kładka lub palisada.
Ponadto bale drewniane wykonawca winien zaprojektować jako osłona zakrzewień, jednocześnie element sprawnościowy i umożliwiający odpoczynek Opiekunom zwierząt.

Organizatorem zapytania ofertowego jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, która koordynuje proces o nazwie Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: MULTI PARK os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków - budowa wybiegu dla psów.

Zgodnie z pkt. 1.3 Przedmiotu zamówienia dla zadania na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót w zakresie prac budowlano-montażowych oraz kształtowania terenów zielonych  („tryb zaprojektuj i zbuduj”) ważne parametry określające zakres prac to:
 • powierzchnia wybiegu dla psów:  ok. 400 m2,
 • powierzchnia ciągu pieszego o szer. 1,5m : 37,5m2,
 • długość ogrodzenia panelowego o wys. 1,8 m: ok. 80 m,
 • dwa wejścia ze śluzami z furtkami o szer. min. 1m,
 • dojazd techniczny do wygrodzonej strefy o szer. min. 2,4m,
 • dostawa i montaż zabawek/urządzeń sprawnościowych dla psów wykonanych z drewna: stacjonaty o różnej wysokości, obręcz, kładka(mostek), palisada, tunel,
 • nasadzenia krzewów ozdobnych.
źródło: platforma zakupowa DRMG.

źródło: platforma zakupowa DRMG.

W postępowaniu na budowę wybiegu dla psów  wpłynęły 3 oferty. Umowę na realizację podpisano z firmą ERFIT.
ERFIT Bartosz Lademann - 124 900,00 zł
AUTO-SPORT Sp. z o.o., Sp. k - 154 980,00 zł
Nel Ogrody Sp. z o.o. - 221 400,00 zł
Paweł Wiśniewski
źródło: platforma zakupowa DRMG.


Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023 w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice:
Paweł Wiśniewski BO

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska