09 lutego 2024

Wybieg dla psów w Multiparku przy zbiorniku

Wybieg dla psów - wygrana w BO 2023.
Kolejna inwestycja przy zbiorniku Świętokrzyska 2 już gotowa. Tym razem wybieg dla psów dzięki wygranej w budżecie obywatelskim 2023. Projekt o nazwie Multipark cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw os. Pięć Wzgórz / os. Miłe. wygrał w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice zyskując ponad 4 500 punktów.
Wybieg dla psów - wygrana w BO 2023.

Wybieg dla psów - wygrana w BO 2023.

Wybieg dla psów - wygrana w BO 2023.

Budżet obywatelski Paweł Wiśniewski
źródło: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
W lipcu 2023 roku informowałem o podpisanej umowie na budowę boiska do koszykówki 3x3 oraz mini boiska do piłki nożnej, których trwa budowa, tuż obok opisywanego wybiegu. Ze względu na warunki atmosferyczne termin realizacji został przesunięty na koniec marca. Miejskie jednostki odpowiedzialne za realizację budżetu obywatelskiego są ostatnio bardzo zaangażowane w wykonanie wygranych projektów. Kolejne inwestycje jeszcze przed wakacjami parkour czy plac zabaw.

Drodzy Mieszkańcy kto z Was pamięta ulotki? Ktoś poniższe materiały projektował, ktoś drukował, ktoś roznosił i ktoś sponsorował całą akcję:).
Paweł Wiśniewski

Zrealizowana inwestycja jest częścią planowanego Parku Południowego, którego jednym z elementów jest MultiPark i składające się na niego obiekty sportowe, zabawowe i rekreacyjne.
Na terenie wybiegu znajdują się:
 • stacjonaty x 3,
 • kłody x 3,
 • obręcze x 2,
 • slalom złożony z 4 słupków,
 • palisada,
 • tunel,
 • poidło,
 • kosz na odchody,
 • siedziska x 2.
Zgodnie z pkt. 1.3 Przedmiotu zamówienia dla zadania na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót w zakresie prac budowlano-montażowych oraz kształtowania terenów zielonych  („tryb zaprojektuj i zbuduj”) ważne parametry określające zakres prac to:
 • powierzchnia wybiegu dla psów: 405 m2,
 • powierzchnia ciągu pieszego o szer. 1,5m : 28m2,
 • długość ogrodzenia panelowego o wys. 1,8 m: 83 m,
 • dwa wejścia ze śluzami z furtkami o szer. min. 1m,
 • dojazd techniczny do wygrodzonej strefy o szer. min. 2,4m,
 • dostawa i montaż zabawek/urządzeń sprawnościowych dla psów wykonanych z drewna: stacjonaty o różnej wysokości, obręcz, kładka (mostek), palisada, tunel,
 • nasadzenia krzewów ozdobnych (zieleń): 125 m2.
W postępowaniu na budowę wybiegu dla psów wpłynęły 3 oferty. Umowę na realizację podpisano z firmą ERFIT.
ERFIT Bartosz Lademann - 124 900,00 zł
AUTO-SPORT Sp. z o.o., Sp. k - 154 980,00 zł
Nel Ogrody Sp. z o.o. - 221 400,00 zł
Paweł Wiśniewski
źródło: platforma zakupowa DRMG.

Nowa inwestycja po opadach deszczu i odwilży zamienia się w błotnisty wybieg...
Wybieg dla psów - wygrana w BO 2023.

Wybieg dla psów - wygrana w BO 2023.

Wybieg dla psów - wygrana w BO 2023.

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023 w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice:
Paweł Wiśniewski BO
Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska