15 czerwca 2020

Piękny wiadukt utraconych możliwości

Gdansk-Poludnie-korki-aleja-Pawla-Adamowicza-tramwaj-wiadukt
Jeszcze w czerwcu nadejdzie ten dzień, kiedy to Aleja Adamowicza zostaje otwarta w pełnej swojej funkcjonalności. Po ponad dwóch latach od ogłoszenia wyboru oferty NDI za ponad 191 mln złotych, mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska dostali do użytkowania kolejną po zmodernizowanej do dwóch pasów ul. Łostowickiej ważną nitkę łącząca południe z północnymi dzielnicami miasta.
Pierwotnie w projekcie Nowa Bulońska, a po dramatycznych wydarzeniach i tragicznej śmierci jej głównego inicjatora Prezydenta Pawła Adamowicza nazwana jego imieniem to blisko 2,6 kilometrowy odcinek zupełnie nowo wytyczonej ulicy z pełnym uzbrojenie, ścieżkami rowerowymi i nową dwutorową linią tramwajową. Trudny teren wymusił zaprojektowanie w jej przebiegu 220 metrowego wiaduktu nad potokiem Siedleckim. Trasa ta w znaczącym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ruchu z mniejszych osiedlowych ulic takich jak Cedrowa czy Myśliwska gdzie mieszkańcy szukali szybszego przejazdu i ominięcia zakorkowanej Łostowickiej i Havla.
Nowy szlak komunikacyjny idealnie wpisuje się w wypełnienie Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020 oraz wartego blisko 540 mln zł Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A. 

Należy się jednak zastanowić czy w pełni został wykorzystany potencjał tej inwestycji? 

W wielu kwestiach na pewno tak, zwłaszcza, jeżeli chodzi o komunikację miejską i zupełnie nową linie tramwajową wraz z nowym taborem oraz ścieżkami rowerowymi. Jednak, jeżeli chodzi o ruch samochodowy wielu mieszkańców zastanawia się, czemu przed wiaduktem w obu kierunkach jezdnia zwęża się do dwóch pasów? Może obecnie nie ma takiej potrzeby, ale skoro projektuje się wiadukt nasuwa się pytanie czy w przyszłości będzie można w pełni wykorzystać jej potencjał? Otóż nie. Według informacji, jaką otrzymaliśmy od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 

Cyt: ”….szerokość wykonanego obiektu mostowego nie pozwala na poszerzenie jezdni do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku bez ingerencji w pozostałe wykonane jego elementy, tj. dwutorową trasę tramwajową oraz ciąg pieszo-rowerowy. Nie ma, zatem możliwości wykonania w przyszłości przedmiotowego poszerzenia jezdni.” 

Z powyższej odpowiedzi wynika, że trzeba będzie dobudować kolejny wiadukt, a może go poszerzyć? Czy zrezygnować ze ścieżki rowerowej chodnika, bo wątpię, że z linii tramwajowej? Trochę to niezrozumiałe przy tak ważnej i drogiej inwestycji, bo trudno uwierzyć w przeoczenie w chwili, gdy wszyscy wiedzą, że rejon Gdańsk - Południe to najbardziej rozwijająca się obszar naszego miasta cierpiący na brak sprawnych dróg wylotowych praktycznie we wszystkich kierunkach. Można, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że gdy kierowcy przyzwyczają się do tej jezdni i będą z niej częściej korzystać to czekają nasz permanentne korki po obu stronach wiaduktu na wysokości przewężenia. Może projektanci przewidzieli, że fale pojazdów mają zatrzymać dwa duże skrzyżowania sterowane sygnalizacja świetlną na wysokości nowej jezdni z Kartuską (przy stacji paliw) i Warszawskiej (przy pętli
To dopiero będzie można ocenić podczas eksploatacji, choć wydaje się, że lepszym rozwiązaniem było by tam zaprojektowanie rond, które są tańsze w eksploatacji i wiemy, że wpływają na upłynnienie jazdy z każdego kierunku zwłaszcza, że zapas terenu jest wystarczający. Cieszy jednak fakt, że poszczególne elementy tzw. „Południowej Pętli„ realizowane są etapami zgodnie z planem i dopiero po wybudowaniu Nowej Świętokrzyskiej i połączeniu jej z dalszą częścią Al. Adamowicza na wysokości Kowal będziemy mieli, jako mieszkańcy więcej alternaty wyjazdu z południa Gdańska.

Cały zakres i historię prac możecie Państwo prześledzić na [Aleja Pawła Adamowicza (Nowa Bulońska) - linia tramwajowa]

Paweł Czoska
- Radny Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska