06 listopada 2022

Multipark i pumptrack - opóźnienie

Paweł Wiśniewski budżet obywatelski
Kolejny przetarg unieważniony na zaprojektowanie wygranych projektów w budżecie obywatelskim. Multipark z mini boiskiem do piłki nożnej i do koszykówki 3x3, parkour z przyrządami do ćwiczeń i kolejne huśtawki, a nawet stoły do tenisa - teoretycznie powinien powstać do końca 2022 roku. 

Niestety Miasto Gdańsk nie ma nawet wybranej firmy, która zaprojektuje inwestycję gdyż z poprzednio wybranym kontrahentem została wypowiedziana umowa. W kolejce do realizacji czeka jeszcze wygrany projekt Rowerowy Raj czyli tor rowerowy o długości 550m. Na trasie dla BMX i MTB  przewidziano: profilowane zakręty (bandy), muldy, rollery i przeszkody. Wspomniane inicjatywy powstaną przy obecnych boiskach z placem zabaw i placem grillowym pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Świętokrzyska 1 i 2.

W czerwcu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) odstąpiła od umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej Multiparku gdyż Wykonawca nie wywiązywał się z obowiązków wynikających z uzgodnień. W związku z zaistniała sytuacją konieczne było przygotowanie kolejnego postępowania na wybór projektanta do opracowania dokumentacji. Niestety, ale do chwili obecnej nie wybrano firmy projektowej pomimo przeprowadzenia 3 postępowań przetargowych.

Przetarg ogłoszony w sierpniu, wpłynęły 2 oferty:
137 000 pln BD Projekt Piotr Doniec z Warszawy  
165 000 pln Landscape Studio Sp. z o.o. z Głoskowa (woj. mazowieckie)

We wrześniowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta: 
123 000 pln Mg Invent Mariusz Gruchała z Gdańska 

A w październiku ponownie jedna:
255 840 pln Studium Sp. z o.o. z Warszawy

Postępowania przetargowe są unieważniane przez organizatora czyli DRMG gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków w kwocie 66 000,00 zł brutto, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub oferta przekracza wartość progu przewidzianego dla postępowań wyłączonych z obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Miejska jednostka nie ma możliwości zwiększenia tych środków do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

W październiku br. mieszkańcy wybrali w głosowaniu kolejny projekt o nazwie Multipark cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw os. Pięć Wzgórz / os. Miłe, który jest kontynuacją rozwoju terenu pomiędzy zbiornikami Świętokrzyska 1 i 2. Podsumowując mieszkańcy czekają na realizację inwestycji za ponad 2 miliony na osiedlu Pięć Wzgórz.
BO 2021 Multipark + Zielony Park o wartości niemal 600 000 pln (514 324 pln + 80 000 pln) zamiast do grudnia br. powstanie z bardzo dużym opóźnieniem i raczej mało prawdopodobne, aby powstał jeszcze w 2023 roku gdyż na przygotowanie samego projektu przewiduje się aż 8 miesięcy..
BO 2022 Rowerowy Raj + Zielony Park: ok. 720 000 pln (589 770 pln + 138 000 pln)
BO 2023 Multipark cz. 2: wybieg dla psów i plac zabaw os. Pięć Wzgórz/os.Miłe + Zielony Park: 730 000 pln (600 00 pln + 130 00 pln).

Poniżej mapa, która obrazuje poglądową lokalizację wygranych inicjatyw.
Paweł Wiśniewski Budżet Obywatelski Gdańsk

Dla przypomnienia za realizację wygranych projektów w budżecie obywatelskim odpowiedzialna jest jednostka miejska DRMG czyli Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (nie wnioskodawca), przy współpracy m. in. z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni (GZDiZ).

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska