25 stycznia 2023

Łącznik do Bergiela i Wieżycka zyskają oświetlenie

Oświetlenie Jaśniejszy Gdańsk
Mieszkańcy Zakoniczyna w końcu zyskają oświetlenie ulicy Wieżyckiej i łącznika do Bergiela. To  niebezpieczna część dzielnicy, a dzięki oświetleniu zwiększy się komfort poczucia bezpieczeństwa. Ulicę Wieżycką oświetli łącznie 16 lamp do skrzyżowania z ul. Świrskiego, w tym jedna w ciągu Huenefelda, a na zaniedbanym łączniku do Bergiela będzie 6 latarni.

Przetarg zgodnie z ostatnimi zapowiedziami został ogłoszony, a na oferty Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska czeka do 7-ego lutego do godz. 12. 
Paweł Wiśniewski radny

Szczegółowy zakres prac dostępny jest w punkcie 5.1 zał. do OPZ część nr 1 (załącznik nr 5) obejmuje:
Budowę oświetlenia ul. Wieżyckiej i sięgacza do posesji nr 4 ul. Bergiela w Gdańsku, w tym:
a) prace demontażowe i odtworzeniowe;
b) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV;
c) wykonanie przecisków;
d) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i wysięgnikami;
e) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła;
f) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce oświetleniowej oraz do istniejących
słupów oświetleniowych;
g) doposażenie istniejących szaf oświetleniowych m. in. w aparaturę przystosowaną do zwiększonej mocy;
h) demontaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych;
i) zabezpieczenie istniejących sieci;
j) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu;
k) wycinka 32 m2 krzewów i nasadzenia zastępcze - 82 m2 krzewów porzeczki alpejskiej w rejonie zbiornika Augustowska (to nie jest pomyłka) zgodnie z projektem nasadzeń zastępczych oraz planem sytuacyjnym. 

To kolejny etap rozwoju tej części dzielnicy. Wieżycka została poszerzona o dodatkową przestrzeń dla pieszych, niebawem spotkanie mające na celu odseparowanie ciągu pieszego od jezdni. Ponadto w 2022 roku został wybudowany chodnik wzdłuż płytowej jezdni Unruga w kierunku przedszkola przy ul. Dąbka, czekamy jeszcze na poszerzenie chodnika na łuku Świętokrzyskiej i Wieżyckiej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie.
Paweł Wiśniewski radny
Zadanie o nazwie "196/BZP-U.510.165.2022/MD Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2021 Etap VIII" dostępne jest na platformie zakupowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Uwaga! zakres prac obejmuje doświetlenie przejścia dla pieszych przy Olimpijczyku, to poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.
Paweł Wiśniewski radny
Taki jest efekt doświetlenia przejścia dla pieszych: 
Budżet obywatelski Paweł Wiśniewski
Archiwalna odpowiedź Urzędu Miejskiego Wydziału Programów Rozwojowych dotycząca oświetlenia ulicy Wieżyckiej i łącznika do Bergiela.
Paweł Wiśniewski radny

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska