13 stycznia 2022

Park rekreacyjny - miasto odpowiada

Spacerując i obserwując błotne ścieżki w parku rekreacyjnych na Zakoniczynie zwróciłem się do miejskich urzędników z prośbą o poprawę zaistniałej sytuacji. Zaproponowałem utwardzenie choćby fragmentów ścieżek, które po odwilży lub opadach zamieniają się w błoto. Wygrana w budżecie obywatelskim to głównie boisko jednak ścieżki miały być uzupełnieniem i pełnić funkcję komunikacyjną dla mieszkańców, a przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły Olimpijczyk. Już w marcu ubiegłego roku sygnalizowałem problem jakim są ścieżki, które miały cieszyć... Otrzymaną odpowiedź zamieszczam poniżej:

"Z uwagi na obowiązujący w tym miejscu Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewiduje się wprowadzenia zmian nawierzchni ścieżek. Wspomniany teren znajduje się w strefie OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie), co wyklucza zastosowanie nawierzchni utwardzonej w rodzaju kostki czy nawierzchni bitumicznej. Podkreślamy, że ścieżki zostały wykonane zgodnie z wytycznymi zarządcy terenu, który wydał uzgodnienie dla opracowanej dokumentacji projektowej. Ponadto sam wniosek do BO  nie przewidywał budowy odwodnienia dla wykonanych ścieżek. Celem wykonania ścieżek było unormowanie istniejących przedeptów na tym terenie.

Z uwagi na postępujące zurbanizowanie wokół terenu rekreacyjnego, które znacznie wpływa na zwiększający się poziom wód  zbierających się w tym miejscu, rozwiązaniem problemu tworzących się kałuż na ścieżkach byłoby wykonanie odwodnienia. DRMG nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel, jednak zwrócimy się z tą kwestią do Wydziału Projektów Inwestycyjnych UMG, który tworzy bazę priorytetów inwestycyjnych w Gdańsku i zapewnia środki finansowe na realizację zadań." - odpowiada 
Zespół ds. Informacji Publicznej z Biuro Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska