16 grudnia 2022

Multipark i pumptrack - przetarg rozstrzygnięty


Udało się! Czwarty przetarg i jest wykonawca projektu budowalnego na wygrane inicjatywy w budżecie obywatelskim: Multipark cz. I i II oraz tor rowerowy dla dzieci i młodzieży. Wykonawca zgodnie z podpisaną umową w ciągu 9 miesięcy opracuje stosowne dokumenty w celu kontynuacji rozwoju terenów pomiędzy zbiornikami retencyjnymi tuż przy boisku i altanach grilowych. Następnie kolejny przetarg na realizację czyli budowę. 

Zgodnie z regulaminem Multipark: boiska, parkour, ławki powinien powstać do grudnia tego roku. Drodzy Mieszkańcy sami oceńcie postępy prac...
Paweł Wiśniewski

Co zyskają mieszkańcy?
Multipark cz. I + zielony park (514 324 pln + 80 000 pln):
 • boisko do koszykówki 3x3 o wym. 9m x 9m,
 • mini boisko do piłki nożnej dla najmłodszych 10m x 6m (wymiar to nie jest pomyłka, to boisko przeznaczone dla np. ojca z 3-letnim dzieckiem),
 • parkour o pow. 10m x 15m do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla młodzieży (drążki, poręcze, ścianki), 
 • huśtawki, bujane ławy, ławki drewniane,
 • stoły do tenisa,
 • defibrylator.
  Całość uzupełni zielony park.
Pumptrack + zielony park (589 770 pln + 138 000 pln) czyli Rowerowy raj: trasa rowerowa dla miłośników BMX i MTB. Łączna długość to około 500-550m. 
 • profilowane zakręty (bandy), 
 • muldy, 
 • rollery
 • przeszkody drewniane typu kładka, progi (zjazdy), zeskoki. 
  Zielona przestrzeń zapewniona dzięki wygranej zielonego parku.
Multipark cz. II + zielony park (600 00 pln + 130 00 pln): wybieg dla psów i plac zabaw (rozbudowa)
Wybieg dla psów:
 • powierzchnia: 500m2  
 • ogrodzenie: 90mb
 • wyposażenie: tuba x 2, pierścienie, kładka x 2, równoważnia x 2
 • ławki x 3, kosz na odpady, poidełko
Rozbudowa placu zabaw:
Ścieżki rekreacyjne zaplanowano o powierzchni około 240m2 i oświetlenie. Wszystko zweryfikuje ostateczny projekt i finalna oferta wybranego wykonawcy. 

Lokalizacja planowanej inwestycji:
Paweł Wiśniewski

Dopiero czwarty przetarg wyłonił wykonawcę projektu budowlanego wygranych inwestycji w budżecie obywatelskim edycji: 2021, 2022 i 2023. Przypomnijmy, że w czerwcu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) odstąpiła od umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej Multiparku gdyż Wykonawca nie wywiązywał się z obowiązków wynikających z uzgodnień.

Pismo informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Organizatorem zapytania przetargowego jest jednostka miejska DRMG (nie wnioskodawca wygranych projektów).
Multipark budżet obywatelski
źródło: drmg.gdansk.pl

Przetarg nr 1, wpłynęły 2 oferty:
137 000 pln BD Projekt Piotr Doniec z Warszawy  
165 000 pln Landscape Studio Sp. z o.o. z Głoskowa (woj. mazowieckie)

Przetarg nr 2, tylko jedna oferta: 
123 000 pln Mg Invent Mariusz Gruchała z Gdańska 

Przetarg nr 3 ponownie jedna:
255 840 pln Studium Sp. z o.o. z Warszawy

Przetarg nr 4, dwie oferty:
115 620 pln Decca Studio mgr inż. arch. Tomasz Stasiak z Sopotu - wybrana oferta
195 581,40 pln Maciej Sikorski LS-PROJECT z Grodziska Mazowieckiego

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska