21 lutego 2023

O sesji rady dzielnicy - budżet i uchwały

Radni z domu parafialnego
W piątek, 3-ego lutego odbyła się sesja XXIX Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, mając na uwadze prośby mieszkańców publikuję treść dokumentów, które otrzymałem od Przewodniczącej Sylwii Rydlewskiej-Kowalik. To było najważniejsze spotkanie radnych w tym roku, gdyż uchwalony został budżet dla dzielnicy. Na sesji gościem był Pan Dyrektor Sebastian Zomkowski, który omawiał planowane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej po uruchomieniu trasy tramwajowej Nowa Warszawska.

Linia 2 i 4 nie będzie kursować przez pętlę Łostowice-Świętokrzyska.
Komunikacja na południu

Komunikacja na południu

Porządek XXIX sesji Rady Dzielnicy:
Radni na parafii

Uchwała nr XXIX/46/23 (komisja skrutacyjna).
Radni kościół Ojca Pio

Uchwała nr XXIX/47/23 (wybór nowego radnego).
Radni z Ujeściska

Uchwała nr XXIX/48/23 (dodatkowe środki finansowe na realizację placu zabaw na Kozaczej Górze).
O tym dlaczego i kto zainicjował wsparcie finansowe z budżetu Rady Dzielnicy na rzecz budowy infrastruktury dla najmłodszych można przeczytać w tekście z lutego 2022 roku "Rada dzielnicy sfinansuje plac zabaw" oraz "Kozacza Góra: nowa plac zabaw"
Paweł Wiśniewski

Radni z domu parafialnego
Uchwała nr XXIX/49/23 (budżet Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice w kwocie 340 116 zł na 2023 rok).
Radni Ujeścisko
Protokół z XXIX sesji Rady Dzielnicy.
Radni Ujeścisko

Radni Ujeścisko


Radni Ujeścisko

W sesji Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice uczestniczyło 16 radnych: Piotr Lachowski, Mariusz Hałasa, Ewa Turek, Sylwia Rydlewska-Kowalik, Sławomir Lewandowski, Piotr Cich, Tomasz Tołoczko, Mirosław Pająkowski, Adam Cholewiński, Jan Juras, Barbara Doliniec, Krystyna Dominiczak, Barbara Struzik, Elżbieta Dudek, Wojciech Kot (nowy radny) i ja Paweł Wiśniewski. Nieobecni byli: Marta Mazur, Paweł Czoska, Stanisław Jażdzewski, Kacper Zapadka i Dawid Znajewski (kolejnośc przypadkowa).
W spotkaniu uczestniczyła również Kamila Błaszczyk Radna Miejska i Przemysław Haluk Przewodniczący Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe. 

Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska